Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: Tao_Thao trong 07:07:18 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7529Tiêu đề: C/minh công thức vận tốc truyền sóng trên dây có khối lượng
Gửi bởi: Tao_Thao trong 07:07:18 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Trích đề thi HSG tỉnh Thanh Hóa năm 2012
Một dây AB có chiều dài  , được treo thẳng đứng vào một điểm cố định A. Khối lượng m của dây phân bố đều trên chiều dài và tạo ra lực căng.
a) Tính tốc độ truyền sóng ngang trên dây ở điểm M cách đầu dưới B của dây một khoảng là x.
b) Tính thời gian để chấn động từ đầu trên A của dây đi hết chiều dài dây.

Lời giải:  như liên kết. Ai chứng minh được công thức ý a câu 7 không?


Tiêu đề: Trả lời: Chứng minh công thức vận tốc truyền sóng trên sợi dây có khối lượ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:50:37 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
(http://nk8.upanh.com/b6.s13.d3/56fd5ccc25668dd45c4831a4dfa7349f_43126458.1.jpg)

+ Tốc độ truyền sóng là tốc độ truyền biến dạng từ điểm A (điểm biểu diễn vec tơ lực) đến điểm B (biểu diễn véc tơ v)

+ xét độ dịch chuyển nhỏ để F[tex]_{T}[/tex] thay đổi ko đáng kể:

- Từ hai tam giác đồng dạng ta có: [tex]\frac{F_{T}}{F_{y}} = \frac{v\Delta t}{v_{y}\Delta t} = \frac{v}{v_{y}}[/tex]

- Xung lượng của lực truyền cho dây = độ biến thiên động lượng của đoạn dây AB:
 [tex]F_{y}\Delta t = \Delta p = \rho v\Delta t.v_{y}[/tex]

==> [tex]F_{T}\frac{v_{y}}{v} = \rho v.v_{y}[/tex] ==> [tex]\frac{F_{T}}{v} = \rho v[/tex]

hay [tex]v = \sqrt{\frac{F_{T}}{\rho }}[/tex]  

Với [tex]F_{T}[/tex] là lực căng của dây, [tex]\rho[/tex] là khối lượng của một đơn vị chiều dài dây

(phần này em từng đọc trong sách của thầy Vũ Thanh Khiết)

- Xét đoạn dây MB trong bài: [tex]v = \sqrt{\frac{F_{T}}{\rho }} = \sqrt{\frac{P_{MB}}{\frac{m}{l}}} = \sqrt{\frac{\frac{mg.x}{l}}{\frac{m}{l}}} = \sqrt{g.x}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: C/minh công thức vận tốc truyền sóng trên dây có khối lượng
Gửi bởi: nhandienhai trong 06:01:16 PM Ngày 10 Tháng Mười, 2013
cho minh cái hjnh of bài giải ddj.....tam giác đồng dạng là sao đó


Tiêu đề: Trả lời: C/minh công thức vận tốc truyền sóng trên dây có khối lượng
Gửi bởi: goctoilata trong 11:34:29 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2013
hình như chiếu lên 2 phương x và y