Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chjkuku trong 06:31:54 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7526Tiêu đề: Giúp mình bài sóng cơ
Gửi bởi: chjkuku trong 06:31:54 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Hai nguồn sáng [tex]S_{1},S_{2}[/tex] dao động cùng pha và cách nhu 8cm. Về một phía của [tex]S_{1}S_{2}[/tex] lấy thêm 2 điểm [tex]S_{3}S_{4}[/tex] sao cho [tex]S_{3}S_{4}[/tex]= 4cm và hợp thành hình thang cân [tex]S_{1}S_{2}S_{3}S_{4}[/tex]. Biết bước sóng của sóng trên mặt nước là [tex]\lambda[/tex]=2cm. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để đoạn [tex]S_{3}S_{4}[/tex] có 5 điểm dao động cực đại.

Câu 2: Trên mặt chất lỏng tại hai điểm A và B cách nhau 8,5cm có hai nguồn dao động teo phương thẳng đứng với các phương trình :[tex]u_{A}=3cos(8\pi t)(cm); u_{B}=2cos(8\pi t+\pi )[/tex]. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v=6cm/s. Số điểm dao động với biên độ 5cm trên đoạn AB là?

Câu 3: Cho 2 nguồn âm kết hợp A,B đặt cách nhau 2m dao động cùng pha nhau. Di chuyển trên đoạn AB, người ta thấy có 5 vị trí âm có độ to cực đại. cho biết tốc độ truyền âm trong không khí là 350m/s. tần số f của nguồn âm có giá trị trong khoảng nào?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài sóng cơ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:42:51 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Hai nguồn sáng [tex]S_{1},S_{2}[/tex] dao động cùng pha và cách nhu 8cm. Về một phía của [tex]S_{1}S_{2}[/tex] lấy thêm 2 điểm [tex]S_{3}S_{4}[/tex] sao cho [tex]S_{3}S_{4}[/tex]= 4cm và hợp thành hình thang cân [tex]S_{1}S_{2}S_{3}S_{4}[/tex]. Biết bước sóng của sóng trên mặt nước là [tex]\lambda[/tex]=2cm. Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để đoạn [tex]S_{3}S_{4}[/tex] có 5 điểm dao động cực đại.

Bài này được hỏi nhiều trên rum rồi: Xem lời giải (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7220.msg33686#msg33686)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài sóng cơ
Gửi bởi: chjkuku trong 04:47:01 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Mình xem rùi nhưng mak kết quả không giống đáp án. Đáp  án ra [tex]2\sqrt{2}[/tex]
Mà 2 bài dưới không ai giúp mình hả ? Hjxhjx


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:08:24 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Câu 2: Trên mặt chất lỏng tại hai điểm A và B cách nhau 8,5cm có hai nguồn dao động teo phương thẳng đứng với các phương trình :[tex]u_{A}=3cos(8\pi t)(cm); u_{B}=2cos(8\pi t+\pi )[/tex]. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng v=6cm/s. Số điểm dao động với biên độ 5cm trên đoạn AB là?


 ~O) Gọi M là điểm trên AB và cách A, B lần lượt là [tex]d_{1},\: d_{2}[/tex].

 ~O) Phương trình do hai nguồn truyền đến M:

[tex]u_{1M}=3cos\left<8\pi t -\frac{2\pi d_{1}}{ \lambda } \right>[/tex]

[tex]u_{2M}=2cos\left<8\pi t + \pi -\frac{2\pi d_{2}}{ \lambda } \right>[/tex]

 ~O) Để biên độ sóng tổng hợp tại M là 5 cm thì hai sóng tới phải cùng pha nhau:

[tex]\frac{2 \pi \left( d_{2}-d_{1}\right)}{ \lambda }+ \pi =k2\pi[/tex]

[tex]\Rightarrow d_{2}-d_{1}= \left( k -\frac{1}{2} \right) \lambda[/tex] (1)

 ~O) Vì M thuộc đoạn AB nên:

[tex]-8,5\leq d_{2}-d_{1} \leq 8,5[/tex] (2)

Thế (1) vào (2) em tìm được các giá trị của k (giá trị nguyên), tức là số điểm cần tìm.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:13:35 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012

Câu 3: Cho 2 nguồn âm kết hợp A,B đặt cách nhau 2m dao động cùng pha nhau. Di chuyển trên đoạn AB, người ta thấy có 5 vị trí âm có độ to cực đại. cho biết tốc độ truyền âm trong không khí là 350m/s. tần số f của nguồn âm có giá trị trong khoảng nào?


Xem bài giải ở link sau: Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5523)