Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 05:33:48 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7524Tiêu đề: 13.hỏi thầy trieubeo bài dao động tắt dần
Gửi bởi: anhngoca1 trong 05:33:48 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012

mình có một bài về dao động tắt dần nhờ các bạn giải hộ nhé
Bài toán:
Một con lắc lò xo đặt nằm ngang, ban đầu giãn 8cm, thả nhẹ thấy vật dao động tắt dần với hệ Số ma Sát 0,06. Tính tốc độ lớn nhất của vật sau khi lò xo đã đạt độ nén cực đại biết m= 0,4kg, g= 10m/s2, k= 50N/m
A. 73,34             B. 89,03               C. 107,52              D. 84,07

+ Vị trí ở đó lực ma sát cân bằng với lực lực đàn hồi [tex]=> |x|=\frac{\mu.m.g}{k}=0,48cm.[/tex]
+ GT Y/C tìm vận tốc lớn nhất sau khi lò xo đạt đến độ nén cực đại, chỉ có thể là tốc đô tại VT x=-0,48cm sau khi lò xo đã thực hiện 1/2 chu kỳ.
+1/2 chu kỳ đầu biên độ giảm 2|x| ==> biên độ lúc sau còn A=7,04cm
+[tex] V_{max}=(A-|x|)\omega=73,34cm/s[/tex]
thầy đã giải bài trên như vậy
thầy cho em hỏi chỗ dòng chữ màu đỏ
tại sao vận tốc vật lớn nhất tại vị trí x=-0,48cm mà không phả là vị trí cân bằng
trong DĐĐH thì Vmax tại VTCB mà?????
tại sao lại có công thức  [tex] V_{max}=(A-|x|)\omega=73,34cm/s[/tex]
nhờ thầy chi giùm


Tiêu đề: Trả lời: 13.hỏi thầy trieubeo bài dao động tắt dần
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 06:26:25 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
(http://nk9.upanh.com/b1.s24.d3/ac3ec0478af8b65c2a46d1ec188e3d53_43122419.1.jpg)

- Khi vật chuyển động theo chiều dương: Tại VTCB O1 ta có [tex]F_{dh} = Fc ==> xo = \frac{Fc}{k}[/tex]. Tương tự khi đi ngược chiều dương. Vậy trong quá trình dao động của con lắc lò xo có hai vị trí cân bằng là O1 và O2.
- Tại các VTCB thì:
 + Gia tốc đổi chiều
 + Tốc độ của vật đạt cực đại trong nửa chu kì chuyển động

Ta có thể CM điều này bằng bảo toàn năng lượng:
Xét khi vật đi theo chiều +
[tex]\frac{1}{2}kA^{2} - [\frac{1}{2}kx^{2} + \frac{1}{2}mv^{2}] = Fc.(A + x)[/tex]

==> [tex]v^{2} = -\frac{k}{m}x^{2} - \frac{2Fc}{m}x + \frac{kA^{2}}{m} - 2\frac{FcA}{m}[/tex]  = [tex]-\omega ^{2}.x^{2} - 2\omega ^{2}x_{o}.x + \omega ^{2}A^{2} - 2x_{o}\omega ^{2}A[/tex]


==> vmax = [tex]\omega (A -  x_{o})[/tex]   khi [tex]x = - xo[/tex] (vật ở O1)


Tiêu đề: Trả lời: 13.hỏi thầy trieubeo bài dao động tắt dần
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 01:29:51 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
cữ mỗi nửa chu kì nó dao dộng điều hòa voi biên độ giạm đi x=f/k và nhan vi tri can bang moi la O1 va O2 nhu hinh ve cua bạn trên ý mà vận tốc lớn nhất= W.A ma A lúc này thay doi roi chinh bang A-2.x hinh nhu cho đó thầy giải nhâm thi phai no qua vi trí can bang roi neu nhu van toc cuc dai dat duoc truoc khi binen lam nhu the la dung nhung sau khi nen thi khak roi ma thậy phai la A-2xo
bạn nay bảo toàn năng lương thế thì sao ma đúng nhi???????????? chỗ đó S=3.A- 4x


Tiêu đề: Trả lời: 13.hỏi thầy trieubeo bài dao động tắt dần
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:31:28 AM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
thầy triệu bèo ơi!thầy xem chỗ này e cái