Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: tlspro trong 09:37:38 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7510Tiêu đề: vat ly lop 9 bai toan nhiet
Gửi bởi: tlspro trong 09:37:38 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Từ hai bình chứa cùng một loại chất lỏng ở nhiệt độ khác nhau ngươì ta múc một cốc chất lỏng từ bình 2 đổ vào bình 1 rồi đo nhiệt độ ở bình một khi đã cân bằng nhiệt lập lại việc đó 4 lần và người đó ghi được các nhiệt độ :20 độ c , 35 độ c , t độ c , 50 độ c
 Biết khối lượng và nhiệt độ chất lỏng trong cốc trong 4 lần đổ là như nhau bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường va bình chứa hay tìm t va nhiết độ chất lỏng trong hai bình
Giải dùm mình với nha


Tiêu đề: Trả lời: vat ly lop 9 bai toan nhiet
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:05:34 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Từ hai bình chứa cùng một loại chất lỏng ở nhiệt độ khác nhau ngươì ta múc một cốc chất lỏng từ bình 2 đổ vào bình 1 rồi đo nhiệt độ ở bình một khi đã cân bằng nhiệt lập lại việc đó 4 lần và người đó ghi được các nhiệt độ :20 độ c , 35 độ c , t độ c , 50 độ c
 Biết khối lượng và nhiệt độ chất lỏng trong cốc trong 4 lần đổ là như nhau bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường va bình chứa hay tìm t va nhiết độ chất lỏng trong hai bình
Giải dùm mình với nha


Xem ở đây bạn: Lời giải (http://d3.violet.vn/uploads/previews/189/1764431/preview.swf)


Tiêu đề: Trả lời: vat ly lop 9 bai toan nhiet
Gửi bởi: tlspro trong 02:36:02 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
hanks mình giải được rồi cách của bạn hơi dài minh làm đươc cách ngắn hơn


Tiêu đề: Trả lời: vat ly lop 9 bai toan nhiet
Gửi bởi: Mr.Ken trong 04:32:05 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Lần sau bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi hỏi đi nhá !!!! Không đến lúc mọi người giải cho bạn xong bạn lại bảo " Em giải được rồi ". Ở đây mọi người ai cũng bận mà


Tiêu đề: Trả lời: vat ly lop 9 bai toan nhiet
Gửi bởi: tlspro trong 06:31:37 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
ok


Tiêu đề: Trả lời: vat ly lop 9 bai toan nhiet
Gửi bởi: tlspro trong 06:39:53 PM Ngày 08 Tháng Tư, 2012
Em hỏi cái khi nước ở nhiệt độ 0 độ c thì mình dùng D nước đá hay la D nước