Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huyngo trong 09:23:02 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7508Tiêu đề: Bài sóng cơ cần giúp đỡ - lấy từ đề thi thử ĐHSPHN
Gửi bởi: huyngo trong 09:23:02 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình lần lượt là u1 = 2cos(10pit - pi/4)cm và u2 = 2cos(10pit + pi/4)cm. Tốc độ truyền sóng là 10 cm/s. Điểm M trên mặt nước cách S1 10 cm và S2 6 cm. Điêm dao động cực đại trên S2M cách S2 xa nhất một đoạn bằng bao nhiêu?
Sao em giải không ra luôn?


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ - lấy từ đề thi thử ĐHSPHN
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 09:37:16 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình lần lượt là u1 = 2cos(10pit - pi/4)cm và u2 = 2cos(10pit + pi/4)cm. Tốc độ truyền sóng là 10 cm/s. Điểm M trên mặt nước cách S1 10 cm và S2 6 cm. Điêm dao động cực đại trên S2M cách S2 xa nhất một đoạn bằng bao nhiêu?
Sao em giải không ra luôn?
Bài này có trên Vật lý 12, nhưng đã bị khóa :])
Hai nguồn vuông pha.
Em xem file đính kèm đi, máy tôi chế độ đánh công thức không hiển thị được


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ - lấy từ đề thi thử ĐHSPHN
Gửi bởi: toana1k89 trong 09:53:47 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Có hai nguồn dao động kết hợp S1 và S2 trên mặt nước cách nhau 8 cm có phương trình lần lượt là u1 = 2cos(10pit - pi/4)cm và u2 = 2cos(10pit + pi/4)cm. Tốc độ truyền sóng là 10 cm/s. Điểm M trên mặt nước cách S1 10 cm và S2 6 cm. Điêm dao động cực đại trên S2M cách S2 xa nhất một đoạn bằng bao nhiêu?
Sao em giải không ra luôn?
Bài này có trên Vật lý 12, nhưng đã bị khóa :])
Hai nguồn vuông pha.
Em xem file đính kèm đi, máy tôi chế độ đánh công thức không hiển thị được
d1C-d2C=5,5-->can(64+x2)-x=5,5
-->x=3,1


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ cần giúp đỡ - lấy từ đề thi thử ĐHSPHN
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:04:40 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Bài này có trên Vật lý 12, nhưng đã bị khóa :])
Hai nguồn vuông pha.
Em xem file đính kèm đi, máy tôi chế độ đánh công thức không hiển thị được
[/quote]d1C-d2C=5,5-->can(64+x2)-x=5,5
-->x=3,1
[/quote]
d1C=can(64+x2). Tam giác S1CS2 vuông tại C???