Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: trinhvo trong 09:11:24 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7505Tiêu đề: Giải giúp vài câu đại học
Gửi bởi: trinhvo trong 09:11:24 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
1. Mạch RLC, có U,R,L,C , tìm thời gian trong một chu kì điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương
u=[tex]220\sqrt{2}.cos(100\Pi t) : R= 100 ; L=818,3mH ; C=15,92 \mu F[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp vài câu đại học
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:22:36 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012

1. Mạch RLC, có U,R,L,C , tìm thời gian trong một chu kì điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương
u=[tex]220\sqrt{2}.cos(100\Pi t) : R= 100 ; L=818,3mH ; C=15,92 \mu F[/tex]


Bài này hỏi lần thứ 3 trên Forum rồi, xem các link sau:

Link 1 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7469.msg34836#msg34836)

Link 2 (http://d3.violet.vn/uploads/previews/610/2480265/preview.swf) (Tính lại đáp số cuối cùng nghen, cách làm thì okay rồi đó).


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp vài câu đại học
Gửi bởi: ODD trong 09:38:57 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Ta có: Zl~257 ohm. Zc~200 ohm => Z= 115 ohm & cos[tex]\varphi[/tex]=[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]

          với góc lệch giữa U-I [tex]\varphi[/tex][tex]\approx \frac{\pi }{6}[/tex]
         =>[tex]I=\frac{220}{115}\approx 1.91 A[/tex]
Theo công thức công suất tức thời là: p= UI([tex]cos\varphi +cos(2\omega t+\varphi[/tex])
  A>0 <=>p>0 => [tex]cos(200\pi t +\frac{\pi }{3})>-cos\frac{\pi }{6}=-\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
   với T= 1/100 s => thời gian mạch sinh công dương là t= 8.3ms
Theo cách này thì nhìn hình là chủ yếu