Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 09:00:09 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7503Tiêu đề: 9.bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 09:00:09 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Câu 15: Một hạt nhân D(H21) có động năng 4MeV bắn vào hạt nhân  Li63   đứng yên tạo ra phản ứng: H21 +Li63 -> 2He42 . Biết rằng vận tốc của hai hạt được sinh ra hợp với nhau một góc 157do. Lấy tỉ số giữa hai khối lượng bằng tỉ số giữa hai số khối. Năng lượng toả ra của phản ứng là
A. 22,4MeV      B. 21,2MeV     C.   24,3MeV          D. 18,6MeV

nhờ ai giải giùm với


Tiêu đề: Trả lời: 9.bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:29:15 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Câu 15: Một hạt nhân D(H21) có động năng 4MeV bắn vào hạt nhân  Li63   đứng yên tạo ra phản ứng: H21 +Li63 -> 2He42 . Biết rằng vận tốc của hai hạt được sinh ra hợp với nhau một góc 157do. Lấy tỉ số giữa hai khối lượng bằng tỉ số giữa hai số khối. Năng lượng toả ra của phản ứng là
A. 22,4MeV      B. 21,2MeV     C.   24,3MeV          D. 18,6MeV

nhờ ai giải giùm với
đây nè bạn.


Tiêu đề: Trả lời: 9.bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:58:05 AM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Tại sao datheon không cố gắng trình bày thẳng bài giải ra trên Forum vậy? Bao nhiêu thành viên mới vào Forum họ vẫn có thể trình bày được bằng công thức toán trên Forum hoặc bằng ký hiệu có sẵn mà.

Trường hợp gửi file đính kèm chỉ nên dùng cho những bài biến đổi quá dài, không tiện trình bày trên Forum.

Vì một bài mà có file đính kèm, nếu bài đó không quá nổi bật, thì khoảng 10 người vào, tôi nghĩ có quá nửa đã không mở file đính kèm ra để xem rồi.


Tiêu đề: Trả lời: 9.bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 03:32:19 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
theo datheon
Năng lượng tỏa ra bằng tổng động năng các hạt sau phản ứng trừ tổng động năng các hạt trước phản ứng.
nhưng anhngoc nghĩ tổng động năng trước=tổng động năng sau + Q (nhiệt lượng  toả ra) thì mới đúng
ai giải thích giùm dc không??????
 


Tiêu đề: Trả lời: 9.bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:39:49 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
theo datheon
Năng lượng tỏa ra bằng tổng động năng các hạt sau phản ứng trừ tổng động năng các hạt trước phản ứng.
nhưng anhngoc nghĩ tổng động năng trước=tổng động năng sau + Q (nhiệt lượng  toả ra) thì mới đúng
ai giải thích giùm dc không??????
bạn xem lại định luật bảo toàn năng lượng toàn phần nhe.tổng động năng và năng lượng nghỉ của các hạt trước và sau phản ứng bằng nhau. bạn chuyển vế sẽ thấy: năng lượng phản ứng + tổng động năng các hạt trước phản ứng = tổng động năng các hạt sau phản ứng.


Tiêu đề: Trả lời: 9.bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 03:41:59 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
theo datheon
Năng lượng tỏa ra bằng tổng động năng các hạt sau phản ứng trừ tổng động năng các hạt trước phản ứng.
nhưng anhngoc nghĩ tổng động năng trước=tổng động năng sau + Q (nhiệt lượng  toả ra) thì mới đúng
ai giải thích giùm dc không??????
 

Sử dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần: [tex]W_{dtruoc} + m_{truoc}c^{2} = W_{dsau} + m_{sau}c^{2}[/tex]
[tex]\Rightarrow W_{toa} = [m_{truoc} - m_{sau}]c^{2} = Wd_{sau} - Wd_{truoc}[/tex]