Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 08:50:27 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7500Tiêu đề: 8.hỏi máy biến thế
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:50:27 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
câu 1, cuộn dây sơ cấp máy biến áp được mắc qua 1 ampe kế lí tưởng vào một mạng điện xoay chiều có u hiệu dụng u1=220v, mạch thứ cấp gồm 1 nam châm điện có độ tự cảm L, r_namcham=2ôm, 1 điện trở R=8ôm và 1 tụ điện C biến đổi được. Cuộn sơ cấp có N1=1100 vòng, thứ cấp N2=50 vòng. điện trở thuần 2 cuộn dây và hao phí do dòng phuco không đáng kể.
a, ampe kế chỉ 0,032A. tìm độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế ở mạch thứ cấp. tìm nhiệt lượng tỏa ra/nam châm và /R trong mỗi phút.
b, f=50hz, L=1/5piH, tìm điện dung C
c, để ampe kế cực đại tăng hay giảm C bao nhiêu

câu 2, điện năng được truyền từ trạm tăng thế đến trạm hạ thế nhờ các dây dẫn có tổng trở 15 ôm. ở đầu ra của cuộn thứ cấp máy hạ thế ta cần một công suất 11kw vs cường độ dòng điện hiệu dụng 100A cho phụ tải thuần trở. biết rằng tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ thế bằng 10 ,bỏ qua mọi hao phí của các máy biến thế
a, tìm hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp và cường độ dòng điện trong mạch sơ cấp máy hạ thế
b, tìm hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp máy tăng thế
c, nếu tại nơi đặt máy hạ thế ta vẫn cần một dòng điện có công suất và cường độ như cũ nhưng không dùng các máy tăng thế và hạ thế thì sự hao phí công suất trên đường dâu là bao nhiêu và tăng lên bao nhiêu lần so với khi dùng máy tăng thế

nhờ mọi người giúp mình hai bài trên nhé.thanks


Tiêu đề: Trả lời: 8.hỏi máy biến thế
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:51:29 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
câu 1, cuộn dây sơ cấp máy biến áp được mắc qua 1 ampe kế lí tưởng vào một mạng điện xoay chiều có u hiệu dụng u1=220v, mạch thứ cấp gồm 1 nam châm điện có độ tự cảm L, r_namcham=2ôm, 1 điện trở R=8ôm và 1 tụ điện C biến đổi được. Cuộn sơ cấp có N1=1100 vòng, thứ cấp N2=50 vòng. điện trở thuần 2 cuộn dây và hao phí do dòng phuco không đáng kể.
a, ampe kế chỉ 0,032A. tìm độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế ở mạch thứ cấp. tìm nhiệt lượng tỏa ra/nam châm và /R trong mỗi phút.
b, f=50hz, L=1/5piH, tìm điện dung C
c, để ampe kế cực đại tăng hay giảm C bao nhiêu
Hướng dẫn cách làm nhé.
a/ Công thức máy biến áp : [tex]U_1:U_2=N_1:N_2=I_2:I_1[/tex]
[tex]==> I_2,U_2 ==>Z, Q_r=rI_2^2.t,Q_R=R.I_2^2.t[/tex]
[tex]==> cos(\varphi_2)=(R+r)/Z[/tex]
b/ [tex]Z=\sqrt{(ZL-ZC)^2+(R+r)^2}[/tex]
c/ Ampe kế cực đại khi [tex]I_{2max}[/tex] ==> cộng hưởng ZC=ZL


Tiêu đề: Trả lời: 8.hỏi máy biến thế
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:35:30 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
câu 2, điện năng được truyền từ trạm tăng thế đến trạm hạ thế nhờ các dây dẫn có tổng trở 15 ôm. ở đầu ra của cuộn thứ cấp máy hạ thế ta cần một công suất 11kw vs cường độ dòng điện hiệu dụng 100A cho phụ tải thuần trở. biết rằng tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ thế bằng 10 ,bỏ qua mọi hao phí của các máy biến thế
a, tìm hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp và cường độ dòng điện trong mạch sơ cấp máy hạ thế
b, tìm hiệu điện thế hiệ:u dụng hai đầu cuộn thứ cấp máy tăng thế
c, nếu tại nơi đặt máy hạ thế ta vẫn cần một dòng điện có công suất và cường độ như cũ nhưng không dùng các máy tăng thế và hạ thế thì sự hao phí công suất trên đường dâu là bao nhiêu và tăng lên bao nhiêu lần so với khi dùng máy tăng thế

nhờ mọi người giúp mình hai bài trên nhé.thanks
+Phần TC máy hạ thế: P_4=U_4.I_4
Công thức máy biến thế máy hạ áp: N3:N4=U_3:U_4=I_4:I_3 ==> I_3,U_3
Độ giãm thế trên dây nối từ Tăng thế đến hạ thế ==> \Delta U=I.R
+Phần TC máy tăng thế : U_2=\Delta U+U_3
+Không dùng máy tăng và hạt thế ==> P=R.I4^2