Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: huyngo trong 07:43:34 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7498Tiêu đề: Giúp em câu lý thuyết sóng ánh sáng
Gửi bởi: huyngo trong 07:43:34 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Ở một nhiệt độ nhất định, một chất có khả năng phát ra hai quang phổ vạch lamda1 và lamda2 (lamda1<lamda2). Thì đám hơi này có khả năng hấp thụ:
A. Các bức xạ có bước sóng lớn hơn lamda2
B. Các bức xạ có bước sóng từ lamda1 đến lamda2
C. Chỉ các bức xạ có bước sóng lamda1 và lamda2
D. Các bức xạ có bước sóng nhỏ hơn lamda1


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em câu lý thuyết sóng ánh sáng
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:22:30 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Phát ra quang phổ vạch có bước sóng nào thì hấp thụ bức xạ có bước sóng đó. Chọn C