Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hehe249 trong 03:21:26 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7493Tiêu đề: một bài về con lắc đơn cần được giúp đỡ
Gửi bởi: hehe249 trong 03:21:26 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
con lắc đơn có m=0,1 kg đc tích điện q=2x10^-5 chịu tác dụng lực điện trường E=5x10^9. L=1m. kéo con lắc dịch khỏi vị trí cân bằng 1 góc 54 độ. tính V tại VTCB. cho g= 10m/s^2
mong các thầy giúp đỡ  :)


Tiêu đề: Trả lời: một bài về con lắc đơn cần được giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 03:33:41 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Điện trường hướng như thế nào??


Tiêu đề: Trả lời: một bài về con lắc đơn cần được giúp đỡ
Gửi bởi: hehe249 trong 04:00:14 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Điện trường hướng như thế nào??
sorry, điện trường hướng ngang


Tiêu đề: Trả lời: một bài về con lắc đơn cần được giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:17:35 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
con lắc đơn có m=0,1 kg đc tích điện q=2x10^-5 chịu tác dụng lực điện trường E=5x10^9. L=1m. kéo con lắc dịch khỏi vị trí cân bằng 1 góc 54 độ. tính V tại VTCB. cho g= 10m/s^2
mong các thầy giúp đỡ  :)

Em muốn được giúp đỡ nhanh và chính xác thì phải viết bài cẩn thận hơn để các thành viên không mất thì giờ !


Tiêu đề: Trả lời: một bài về con lắc đơn cần được giúp đỡ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:27:43 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
con lắc đơn có m=0,1 kg đc tích điện q=2x10^-5 chịu tác dụng lực điện trường E=5x10^9. L=1m. kéo con lắc dịch khỏi vị trí cân bằng 1 góc 54 độ. tính V tại VTCB. cho g= 10m/s^2
mong các thầy giúp đỡ  :)

+ Khi con lắc đặt trong điện trường nằm ngang thì VTCB thay đổi. Tại VTCB: (vecto)P + (vecto)T + (vecto)Fd = 0

==> [tex]tan\alpha = \frac{Fd}{P} ==> \alpha[/tex]

+ Biên độ dao động của con lắc: [tex]\beta = 54^{o} - \alpha[/tex]

+ Vận tốc vật khi qua VTCB: [tex]v = \sqrt{2gl(1 - cos\beta )}[/tex]