Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 01:11:53 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7492Tiêu đề: giúp em bài sóng cơ ạ
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 01:11:53 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
trên mặt chất lỏng có 2 nguồn giống nhau có U=4.cos(40pi.t) mm. tố độ truyền sóng la 120cm/s. gọi I là trung điểm S1S2, lấy 2 điểm A,B nằm trên S1S2 lần lượt cách I các khoảng 0.5cm và 2cm. Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12cawn33 cm/s thì vận tốc dao động tại điểm B có giá trị la?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng cơ ạ
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:20:12 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012

trên mặt chất lỏng có 2 nguồn giống nhau có U=4.cos(40pi.t) mm. tố độ truyền sóng la 120cm/s. gọi I là trung điểm S1S2, lấy 2 điểm A,B nằm trên S1S2 lần lượt cách I các khoảng 0.5cm và 2cm. Tại thời điểm t vận tốc của điểm A là 12cawn33 cm/s thì vận tốc dao động tại điểm B có giá trị la?


Xem bài giải ở link sau: Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6822.0)