Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toana1k89 trong 11:46:55 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7487Tiêu đề: Giúp em mọt số câu trong đề thi với
Gửi bởi: toana1k89 trong 11:46:55 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Bài 1 mạch điện xoay chiều gồm R L C có C thay đổi được. Biết với hai giá trị của C là c1 và C2 thì điện áp hiêụ dụng trên tụ ko đổi. khi C=C3 thì điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại, khi đó C3=
bài 2  Cột không khí trong ống thủy tinh có thể thay đổi được nhờ điều chỉnh mực nước trong ống, Đặt một âm thoa trên miệng ống thủy tinh, khi âm thoa dao động nó phát ra một âm cơ bản lúc đó trong ống có sóng dừng ổn định . Khi độ cao cột không khí trong ống nhỏ nhất 20 cm thì người ta nghe thấy âm to nhất, biết đầu A hở của cột không khí là 1 bụng sóng, đầu B kín là nút sóng, V=340m/s. Tần số do âm thoa phát ra là
bài 3 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có pt  x1=A1cos(at-pi/3) và x2=A2cos(at+pi/3), dao động tổng hợp có biên độ A=2can3 cm. Điều kiện để A1có giá trị cực đại thì A2 có giá trị


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mọt số câu trong đề thi với
Gửi bởi: ankenz trong 11:57:57 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Bài 1 mạch điện xoay chiều gồm R L C có C thay đổi được. Biết với hai giá trị của C là c1 và C2 thì điện áp hiêụ dụng trên tụ ko đổi. khi C=C3 thì điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại, khi đó C3=

C3= ( C1 + C2)/2


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mọt số câu trong đề thi với
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:27:45 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2012

bài 3 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, có pt  x1=A1cos(at-pi/3) và x2=A2cos(at+pi/3), dao động tổng hợp có biên độ A=2can3 cm. Điều kiện để A1có giá trị cực đại thì A2 có giá trị

cách 1:A2 luôn nhanh pha hơn A1 góc 120 độ
và biên độ A k đổi => có hình vẽ (  file đính kèm ) => A2
cách 2: [tex]A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2cos60[/tex] (1)
coi A2 là ẩn x, tính [tex]\Delta[/tex], cho  [tex]\Delta>0[/tex]  => A1 max thay vào pt (1) => A2


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mọt số câu trong đề thi với
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:43:00 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2012

bài 2  Cột không khí trong ống thủy tinh có thể thay đổi được nhờ điều chỉnh mực nước trong ống, Đặt một âm thoa trên miệng ống thủy tinh, khi âm thoa dao động nó phát ra một âm cơ bản lúc đó trong ống có sóng dừng ổn định . Khi độ cao cột không khí trong ống nhỏ nhất 20 cm thì người ta nghe thấy âm to nhất, biết đầu A hở của cột không khí là 1 bụng sóng, đầu B kín là nút sóng, V=340m/s. Tần số do âm thoa phát ra là


Chiều dài của cột không khí : [tex]l = n\frac{\lambda }{2} + \frac{\lambda }{4}[/tex]

Khi độ cao cột không khí trong ống nhỏ nhất 20 cm ta có n = 0 : [tex]AB = \frac{\lambda }{4} = \frac{v}{4f} \Rightarrow f = \frac{v}{4AB}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mọt số câu trong đề thi với
Gửi bởi: toana1k89 trong 08:53:24 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Bài 1 mạch điện xoay chiều gồm R L C có C thay đổi được. Biết với hai giá trị của C là c1 và C2 thì điện áp hiêụ dụng trên tụ ko đổi. khi C=C3 thì điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại, khi đó C3=

C3= ( C1 + C2)/2
ban  giai thích rõ hơn đi


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mọt số câu trong đề thi với
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:05:31 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Bài 1 mạch điện xoay chiều gồm R L C có C thay đổi được. Biết với hai giá trị của C là c1 và C2 thì điện áp hiêụ dụng trên tụ ko đổi. khi C=C3 thì điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại, khi đó C3=

C3= ( C1 + C2)/2
ban  giai thích rõ hơn đi


[tex]U_{C1} = U_{C2} \Rightarrow \frac{UZ_{C1}}{\sqrt{R^{2} + (Z_{L} - Z_{C1})^{2}}} = \frac{UZ_{C2}}{\sqrt{R^{2} + (Z_{L} - Z_{C2})^{2}}}[/tex]

==> [tex](R^{2} + Z_{L}^{2})(\frac{1}{Z_{C1}^{2}} - \frac{1}{Z_{C2}^{2}}) = 2Z_{L}(\frac{1}{Z_{C1}} - \frac{1}{Z_{C2}})[/tex]

==> [tex]\frac{1}{Z_{C1}} + \frac{1}{Z_{C2}} = 2\frac{Z_{L}}{R^{2} + Z_{C}^{2}} = \frac{2}{Z_{C3}}[/tex] ==> ĐPCM