Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 10:43:24 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7485Tiêu đề: 7.giúp bài máy điện
Gửi bởi: anhngoca1 trong 10:43:24 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Câu 3:   Một nhà máy phát điện gồm n tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là H. Hỏi khi chỉ còn một tổ máy hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải H’ là bao nhiêu? Coi điện áp truyền tải, hệ số công suất truyền tải và điện trở đường dây không đổi.
mọ người làm hộ mình với


Tiêu đề: Trả lời: 7.giúp bài máy điện
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:48:41 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Câu 3:   Một nhà máy phát điện gồm n tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là H. Hỏi khi chỉ còn một tổ máy hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải H’ là bao nhiêu? Coi điện áp truyền tải, hệ số công suất truyền tải và điện trở đường dây không đổi.
mọ người làm hộ mình với
Em xem linhk này nhé
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6099


Tiêu đề: Trả lời: 7.giúp bài máy điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:50:01 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Câu 3:   Một nhà máy phát điện gồm n tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là H. Hỏi khi chỉ còn một tổ máy hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải H’ là bao nhiêu? Coi điện áp truyền tải, hệ số công suất truyền tải và điện trở đường dây không đổi.
mọ người làm hộ mình với
n tô máy ==> công suất nP [tex]==> H=1-R.\frac{nP}{U^2} ==> R.\frac{P}{U^2} = (1-H)/n[/tex]
1 tồ máy ==> công suất là p [tex]==> H'=1-R.\frac{P}{U^2} ==> H' = 1- (1-H)/n = \frac{n-1+H}{n}[/tex]