Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 09:49:20 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7479Tiêu đề: Vật lí hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:49:20 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Cho pứ hạt nhân [tex]^{1}_{0}n+^{6}_{3}Li\rightarrow ^{3}_{1}H+\alpha[/tex].Hạt nhân [tex]^{6}_{3}Li[/tex] đứng yên ,nơtron có động năng [tex]K_{n}=2MeV[/tex].Hạt [tex]\alpha[/tex] và hạt nhân [tex]^{3}_{1}H[/tex] bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng bằng [tex]\theta =15^{0}[/tex] và [tex]\varphi =30^{0}[/tex].Lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng .Bỏ qua bức xạ gamma. Hỏi pứ toả hay thu bao nhiêu năng lượng
A. Thu [tex]1,66MeV[/tex]
B. Toả [tex]1,52MeV[/tex]
C. Toả [tex]1,66MeV[/tex]
D. Thu [tex]1,52MeV[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Vật lí hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:20:42 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Cho pứ hạt nhân [tex]^{1}_{0}n+^{6}_{3}Li\rightarrow ^{3}_{1}H+\alpha[/tex].Hạt nhân [tex]^{6}_{3}Li[/tex] đứng yên ,nơtron có động năng [tex]K_{n}=2MeV[/tex].Hạt [tex]\alpha[/tex] và hạt nhân [tex]^{3}_{1}H[/tex] bay ra theo các hướng hợp với hướng tới của nơtron những góc tương ứng bằng [tex]\theta =15^{0}[/tex] và [tex]\varphi =30^{0}[/tex].Lấy tỉ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỉ số giữa các số khối của chúng .Bỏ qua bức xạ gamma. Hỏi pứ toả hay thu bao nhiêu năng lượng
A. Thu [tex]1,66MeV[/tex]
B. Toả [tex]1,52MeV[/tex]
C. Toả [tex]1,66MeV[/tex]
D. Thu [tex]1,52MeV[/tex]


 ~O) Năng lượng phản ứng: [tex]\Delta E = K_{H}+K_{\alpha } -K_{n}[/tex]

 ~O) Chọn hệ trục Oxy sao cho Ox cùng phương cùng chiều với [tex]\vec{p}_{n}[/tex], trục Oy vuông góc với Ox.

 ~O) Áp dụng ĐLBT động lượng ta có: [tex]\vec{p}_{n}=\vec{p}_{H} + \vec{p}_{ \alpha }[/tex] (1)

 ~O) Chiếu (1) lên Ox, Oy ta có:

[tex]Ox: \: p_{n}= p_{H_{x}} + p_{\alpha_{x}}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow p_{n}= p_{H}cos30^{0} + p_{\alpha}cos15^{0}[/tex] (2)

[tex]Oy: \: p_{H_{y}} = p_{\alpha _{y}}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow p_{H}sin30^{0} = p_{\alpha}sin15^{0}[/tex] (3)

 ~O) Mà:

(2) [tex]\Leftrightarrow \sqrt{2m_{n}K_{n}}=\sqrt{2m_{H}K_{H}}cos30^{0}+\sqrt{2m_{\alpha }K_{\alpha }}cos15^{0}[/tex] (4)

(3) [tex]\Leftrightarrow \sqrt{2m_{H}K_{H}}sin30^{0} = \sqrt{2m_{\alpha }K_{\alpha }}sin15^{0}[/tex] (5)

Giải hệ tính được [tex]K_{H}; \: K_{\alpha }[/tex] và tính được năng lượng phản ứng.

Em giải xem có đáp án không, thầy lười rồi.  8-x

P/S: Mới sửa lại cho đúng, mà cách này dài, em làm theo cách định lý hàm sin của thầy Trieubeo hay hơn.


Tiêu đề: Trả lời: Vật lí hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:31:11 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Hình như ko có đáp án thầy ơi


Tiêu đề: Trả lời: Vật lí hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:53:25 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Hình như ko có đáp án thầy ơi
thứ cách này xem.