Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 08:04:48 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7474Tiêu đề: 5.giúp bài xoay chiều
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:04:48 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Khi đặt 1 điện áp xoay chiều có tần số [tex]\omega[/tex] vào mạch RLC ([tex]\omega[/tex]biến đổi)thì một giá trị [tex]\omega[/tex] cho I max và 2giá trị [tex]\omega _{1}[/tex] và [tex]\omega _{2}[/tex]
với [tex]\omega _{1}+[/tex][tex]\omega _{2}[/tex]=300 pi
  thì cho I với I=[tex]\frac{I max }{2}[/tex], cho L=[tex]\frac{1}{3\pi }[/tex] .Tính R

nhờ mọi người giúp


Tiêu đề: Trả lời: 5.giúp bài xoay chiều
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:25:02 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Khi đặt 1 điện áp xoay chiều có tần số [tex]\omega[/tex] vào mạch RLC ([tex]\omega[/tex]biến đổi)thì một giá trị [tex]\omega[/tex] cho I max và 2giá trị [tex]\omega _{1}[/tex] và [tex]\omega _{2}[/tex]
với [tex]\omega _{1}+[/tex][tex]\omega _{2}[/tex]=300 pi
  thì cho I với I=[tex]\frac{I max }{2}[/tex], cho L=[tex]\frac{1}{3\pi }[/tex] .Tính R

nhờ mọi người giúp

Có 1 bài tương tự vậy mình hỏi rồi nhưng qua phân tích của nhìu người thì thấy có lẽ bài này ko giải quyết được vì thiếu dữ kiện :d-. Bạn xem Ở đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6870.msg31887#msg31887)


Tiêu đề: Trả lời: 5.giúp bài xoay chiều
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:39:40 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Khi đặt 1 điện áp xoay chiều có tần số [tex]\omega[/tex] vào mạch RLC ([tex]\omega[/tex]biến đổi)thì một giá trị [tex]\omega[/tex] cho I max và 2giá trị [tex]\omega _{1}[/tex] và [tex]\omega _{2}[/tex]
với [tex]\omega _{1}+[/tex][tex]\omega _{2}[/tex]=300 pi
  thì cho I với I=[tex]\frac{I max }{2}[/tex], cho L=[tex]\frac{1}{3\pi }[/tex] .Tính R
nhờ mọi người giúp
mình thấy bài này giải được nếu sửa lại tần số góc 1 trừ tần số góc 2.mình giải trong tệp nè.