Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qquynh trong 01:04:52 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7469Tiêu đề: Một bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: qquynh trong 01:04:52 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
 B1 : Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=220\sqrt{2}\cos(100\Pi t)[/tex] V vào 2 đầu đoạn mạch gồm R=100[tex]\Omega[/tex] cuộn cảm thuần L=318,3 mH  và tụ điện C=15,92 [tex]\mu F[/tex]  mắc nối tiếp. trong 1 chu kỳ, khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:23:48 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012

B1 : Đặt điện áp xoay chiều [tex]u=220\sqrt{2}\cos(100\Pi t)[/tex] V vào 2 đầu đoạn mạch gồm R=100[tex]\Omega[/tex] cuộn cảm thuần L=318,3 mH  và tụ điện C=15,92 [tex]\mu F[/tex]  mắc nối tiếp. trong 1 chu kỳ, khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch là bao nhiêu?


Bài này thầy Ngulau211 có giải một lần rồi, mà tìm không thấy link bài cũ, bạn xem cách giải dưới đây:

Click vào đây (http://d3.violet.vn/uploads/previews/610/2480265/preview.swf)


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 02:22:55 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7147.0
Link đây nè bạn


Tiêu đề: Trả lời: Một bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: qquynh trong 09:09:55 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Mọi người có thể chỉ rõ giúp mình điện áp sinh công dương khi nào không? và tại sao t=2(T/4+T/8) ?