Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kuramaoct trong 11:32:11 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7465Tiêu đề: Giúp em vài câu bài tập và 1 câu lý thuyết ạ
Gửi bởi: kuramaoct trong 11:32:11 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Câu 1:Chiếu sáng hai khe Yang đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có lamda1 = 0.45 micromet và lamda2 (từ 0.64 đến 0.76 micromet ). O và M là 2 vị trí vân sáng trùng nhau kế tiếp của 2 bức xạ , trong OM có tổng số 13 vân tối của 2 bức xạ . Bước sóng của bức xạ thứ 2 là ?
Câu 2:Một nguyên tử Hidro đang ở trạng thái cơ bản K . Bức xạ chiếu vào phải có bước sóng tối thiểu là bao nhiêu để khi bức xạ nguyên tử Hidro không thể phát bức xạ nhìn thấy ?
Câu 3 : các thầy có thể giải thích cụ thể giúp  em "biến điệu " là gì và mục đích là gì với ạ ?(trong sóng điện từ) .sách giáo khoa viết thế nhưng em đọc không hiểu rõ lắm . ???


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em vài câu bài tập và 1 câu lý thuyết ạ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:14:27 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Câu 1:Chiếu sáng hai khe Yang đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có lamda1 = 0.45 micromet và lamda2 (từ 0.64 đến 0.76 micromet ). O và M là 2 vị trí vân sáng trùng nhau kế tiếp của 2 bức xạ , trong OM có tổng số 13 vân tối của 2 bức xạ . Bước sóng của bức xạ thứ 2 là ?
Câu 2:Một nguyên tử Hidro đang ở trạng thái cơ bản K . Bức xạ chiếu vào phải có bước sóng tối thiểu là bao nhiêu để khi bức xạ nguyên tử Hidro không thể phát bức xạ nhìn thấy ?
Câu 3 : các thầy có thể giải thích cụ thể giúp  em "biến điệu " là gì và mục đích là gì với ạ ?(trong sóng điện từ) .sách giáo khoa viết thế nhưng em đọc không hiểu rõ lắm . ???
Bài 1. Em xem lại thử có thiếu dữ kiện nào ko? Vì 13 vân tối của 2 bức xạ thì ta chưa thể suy ra được gì; hơn nữa không cho a,D làm sao xác định được tại M có K1 =?
Bài 2: em vẽ sơ đồ mức năng lượng ra thì thấy thôi mà: để H2 không phát bức xạ nhìn thấy nghĩa là chỉ phát bức xạ không nhìn thấy. Bước sóng tối thiểu thì năng lượng của lượng tử phải lớn nhất????


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em vài câu bài tập và 1 câu lý thuyết ạ
Gửi bởi: kuramaoct trong 11:35:00 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Câu 1 không thiếu đề đâu ạ , đây là 1 câu trong đề thi thử trường Đào duy từ  .
còn câu 2 nếu thế có phải là H2 không phát bức xạ nhìn thấy khi kích thích lên mức M phải không ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em vài câu bài tập và 1 câu lý thuyết ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:29:52 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Câu 1:Chiếu sáng hai khe Yang đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có lamda1 = 0.45 micromet và lamda2 (từ 0.64 đến 0.76 micromet ). O và M là 2 vị trí vân sáng trùng nhau kế tiếp của 2 bức xạ , trong OM có tổng số 13 vân tối của 2 bức xạ . Bước sóng của bức xạ thứ 2 là ?
Thứ 1: Đề bài chưa rõ 13 vân tối của 2 bức xạ, nhưng nếu vân tối  trùng với vân tối thì tính là 1 hay 2
TH1: 2 Vân tối trùng nhau tính 2 vân:
+ Gọi k1,k2 là 2 bậc vân sáng trùng nhau gần nhất vân trung tâm ==> có k1,k2 vân tối tương ứng trong khoảng 2 vân sáng trùng nhau [tex]==> k1+k2=13[/tex]
+ Điều kiện vân trùng :[tex]\frac{k1}{k2}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}[/tex]
[tex]==>\frac{13}{k_2}-1=\frac{\lambda_2}{\lambda_1} ==> \lambda_2=(\frac{13}{k_2}-1)\lambda_1[/tex]
[tex]==>\frac{0,64}{0,45}+1 <= \frac{13}{k_2} <=  \frac{0,76}{0,45}+1[/tex]
[tex]==>2,42 <= \frac{13}{k_2} <= 2,68 ==> 4,85 <= k_2 <= 5,37 [/tex]
[tex]==> k_2=5 ==> k_1=8[/tex]
[tex]==> \lambda_2=0,72\mu m[/tex]
TH2: 2 Vân tối trùng nhau tính 1 vân:
Nếu xảy ra vân trùng 2 vân tối thì trong khoảng 2 vân sáng trùng chỉ có 1 vân tối trùng.
+ Gọi k1,k2 là 2 bậc vân sáng trùng nhau gần nhất vân trung tâm ==> có k1,k2 vân tối tương ứng trong khoảng 2 vân sáng trùng nhau [tex]==> k1+k2-1=13 ==> k1+k2=14[/tex]
+ Điều kiện vân trùng :[tex]\frac{k1}{k2}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}[/tex]
[tex]==>\frac{14}{k_2}-1=\frac{\lambda_2}{\lambda_1} ==> \lambda_2=(\frac{14}{k_2}-1)\lambda_1[/tex]
[tex]==>\frac{0,64}{0,45}+1 <= \frac{14}{k_2} <=  \frac{0,76}{0,45}+1[/tex]
[tex]==>2,42 <= \frac{14}{k_2} <= 2,68 ==> 5,2 <= k_2 <= 5,78 [/tex] (không thể xảy ra TH2)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em vài câu bài tập và 1 câu lý thuyết ạ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:23:51 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Câu 1 không thiếu đề đâu ạ , đây là 1 câu trong đề thi thử trường Đào duy từ  .
còn câu 2 nếu thế có phải là H2 không phát bức xạ nhìn thấy khi kích thích lên mức M phải không ạ ?
Nếu lên M thì có thể sẽ chuyển từ M về L, M (nhìn thấy) về K hoặc L về K (không nhìn thấy)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em vài câu bài tập và 1 câu lý thuyết ạ
Gửi bởi: kuramaoct trong 06:12:47 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
cho em hỏi thêm 1 bài nữa ạ :Hai vật có khối lượng đều bằng m = 1 Kg ở trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang và được gắn vào 2 bức tường cố định đặt đối diện nhau nhờ 2 lò xo có độ cứng lần lượt là K1=100N/m và K2=400N/m. Người ta kích thích cho 2 vật đồng thời dao động dọc theo trục của các lò xo, ( các lò xo đều nằm ngang và đồng trục với nhau ). Lò xo thứ nhất bị nén một đoạn, lò xo thứ 2 cũng bị nén một đoạn nào đó. Biết động năng cực đại của cả 2 vật là E0=0,18J. Hỏi trong quá trình dao động 2 vật tiến tới khoảng cách gần nhau nhất là bao nhiêu? Biết khi ở vị trí cân bằng của mỗi vật thì khoảng cách của 2 vật là l0=12cm
A. 10,94 cm
B. 10,25 cm
C. 11,73 cm
D. 11,54 cm


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em vài câu bài tập và 1 câu lý thuyết ạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:03:05 PM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
cho em hỏi thêm 1 bài nữa ạ :Hai vật có khối lượng đều bằng m = 1 Kg ở trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang và được gắn vào 2 bức tường cố định đặt đối diện nhau nhờ 2 lò xo có độ cứng lần lượt là K1=100N/m và K2=400N/m. Người ta kích thích cho 2 vật đồng thời dao động dọc theo trục của các lò xo, ( các lò xo đều nằm ngang và đồng trục với nhau ). Lò xo thứ nhất bị nén một đoạn, lò xo thứ 2 cũng bị nén một đoạn nào đó. Biết động năng cực đại của cả 2 vật là E0=0,18J. Hỏi trong quá trình dao động 2 vật tiến tới khoảng cách gần nhau nhất là bao nhiêu? Biết khi ở vị trí cân bằng của mỗi vật thì khoảng cách của 2 vật là l0=12cm
A. 10,94 cm
B. 10,25 cm
C. 11,73 cm
D. 11,54 cm
[tex]E_1=1/2k_1.A_1^2 ==> A_1=6cm ==> \omega_1=10 ==> x_1=-6cos(10t)[/tex]
[tex]E_2=1/2k_2.A_2^2 ==> A_2=3cm ==> \omega_1=20 ==> x_2=3cos(20t)+12[/tex]
Khoảng cách 2 vật là : [tex](x_2-x_1)=3cos(20t)+6cos(10t)+12 [/tex]
[tex]==>(x_2-x_1)_{min} khi (3cos(20t)+6cos(10t))_{min}[/tex]
[tex]==>y=3cos(20t)+6cos(10t)=6cos^2(10t)-3+6cos(10t)=6x^2+6x-3[/tex]
[tex]==>y'=12x+6=0 ==> x=-1/2 ==> y_{min}=6.1/4-3-3=-4,5[/tex]
[tex]==>(x_2-x_1)_{min}=7,5cm[/tex]
(sao không có ĐA??)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em vài câu bài tập và 1 câu lý thuyết ạ
Gửi bởi: kuramaoct trong 09:04:47 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Lúc đầu em cũng làm như thầy , thấy không ra đáp án . không biết có sai ở đâu không ạ ? câu này em lấy bên boxmath , bạn ra đề nói lấy ở vật lý tuổi trẻ thì chắc đề không sai đâu ạ ???