Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 10:57:56 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7462Tiêu đề: 4.sóng ánh sáng nhờ giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 10:57:56 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Bài 6: Hai nguồn S1 và S2 được coi là các nguồn sáng điểm (S1 và S2 cách màn một khoảng như nhau, S1S2 song song với màn). Hình ảnh giao thoa sẽ thay đổi như thế nào nếu ta cho hai nguồn S1 và S2 dịch chuyển lại gần nhau?
A. Không thay đổi         
B. Các vân giao thoa sẽ tách xa nhau hơn         
C. Các vân giao thoa sẽ dịch chuyển lại gần nhau hơn         
D. Các vân giao thoa tách xa nhau đến một giá trị nào đó thì dừng lại

nhờ mọi người giúp đỡ mình nhé


Tiêu đề: Trả lời: 4.sóng ánh sáng nhờ giúp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:07:13 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Bài 6: Hai nguồn S1 và S2 được coi là các nguồn sáng điểm (S1 và S2 cách màn một khoảng như nhau, S1S2 song song với màn). Hình ảnh giao thoa sẽ thay đổi như thế nào nếu ta cho hai nguồn S1 và S2 dịch chuyển lại gần nhau?
A. Không thay đổi         
B. Các vân giao thoa sẽ tách xa nhau hơn         
C. Các vân giao thoa sẽ dịch chuyển lại gần nhau hơn         
D. Các vân giao thoa tách xa nhau đến một giá trị nào đó thì dừng lại

nhờ mọi người giúp đỡ mình nhé

Trieubeo hiều đây là giao thoa khe Iang?
a giảm ==> i tăng


Tiêu đề: Trả lời: 4.sóng ánh sáng nhờ giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 11:09:34 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
giữa B và D biết chọn cái nào dc????


Tiêu đề: Trả lời: 4.sóng ánh sáng nhờ giúp
Gửi bởi: ankenz trong 11:35:17 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Bài 6: Hai nguồn S1 và S2 được coi là các nguồn sáng điểm (S1 và S2 cách màn một khoảng như nhau, S1S2 song song với màn). Hình ảnh giao thoa sẽ thay đổi như thế nào nếu ta cho hai nguồn S1 và S2 dịch chuyển lại gần nhau?
A. Không thay đổi         
B. Các vân giao thoa sẽ tách xa nhau hơn         
C. Các vân giao thoa sẽ dịch chuyển lại gần nhau hơn         
D. Các vân giao thoa tách xa nhau đến một giá trị nào đó thì dừng lại

nhờ mọi người giúp đỡ mình nhé

Trieubeo hiều đây là giao thoa khe Iang?
a giảm ==> i tăng
theo em nghĩ nó tách ra xa đến một lúc nào đó thì ra khỏi luồng sáng