Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 07:26:39 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7451Tiêu đề: Điện xoay chiều(đề TT) nhờ mọi người
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:26:39 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Câu1.Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R,cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi.Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng 2A và đồng pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.Khi nối tắt hai đầu của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng chỉ còn 1,2A.So với hiệu điện thế giữa hai đầu mạch,cường độ dòng điện trong mạch khi đó
A.Sớm pha 0,93 rad           B.trễ pha 0,93 rad              C.sớm pha 0,64 rad        D.trễ pha 0,64 rad

Câu2.Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp ,cuộn dây thuần cảm,điện trở nằm giữa hai tụ điện và cuộn cảm.Hiệu điện thế trên đoạn AN gồm tụ điện và điện trở và trên đoạn MB gồm cuộn cảm và điện trở vuông pha nhau và có giá trị hiệu dụng lần lượt là UAN=80V và UMB=60V.Tỉ số Zl/Zc là:
A.5/9            B.3/4               C 9/16                 D.4/3

Câu3.Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc  nối tiếp với cuộn cảm thuần.Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát.Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì công suất tiêu thị của đoạn mạch là 7W.Khi roto qua với  tốc độ 3n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của mạch là 39W.Nếu roto quay đều với tốc độ 5n vòng/phút thì công suất tiêu thụ trên mạch là:
A. 51,5W            B.61,5W             C. 71,5W         D.31,5W


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều(đề TT) nhờ mọi người
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:43:17 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Câu1.Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R,cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi.Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng 2A và đồng pha với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.Khi nối tắt hai đầu của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng chỉ còn 1,2A.So với hiệu điện thế giữa hai đầu mạch,cường độ dòng điện trong mạch khi đó
A.Sớm pha 0,93 rad           B.trễ pha 0,93 rad              C.sớm pha 0,64 rad        D.trễ pha 0,64 rad
TH1 cộng hưởng [tex]I=U/R ==> R=U/2[/tex]
Th2 Mạch còn R,C [tex]==> I'=U/Z==>Z=U/1,2[/tex]
[tex]==> cos(\varphi)=R/Z=1,2/2 ==> \varphi=0,93 rad[/tex] (nhanh pha hơn vì có R,Zc)


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều(đề TT) nhờ mọi người
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:52:45 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Câu2.Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp ,cuộn dây thuần cảm,điện trở nằm giữa hai tụ điện và cuộn cảm.Hiệu điện thế trên đoạn AN gồm tụ điện và điện trở và trên đoạn MB gồm cuộn cảm và điện trở vuông pha nhau và có giá trị hiệu dụng lần lượt là UAN=80V và UMB=60V.Tỉ số Zl/Zc là:
A.5/9            B.3/4               C 9/16                 D.4/3
Dựa trên vecto quay, với tính chất tam giác vuông và đường cao
[tex]==> U_R=48V, U_L= 36V, U_C=64V[/tex]
[tex[==> ZL:ZC=UL:UC=9:16[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều(đề TT) nhờ mọi người
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:08:23 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Câu3.Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc  nối tiếp với cuộn cảm thuần.Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát.Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì công suất tiêu thị của đoạn mạch là 7W.Khi roto qua với  tốc độ 3n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của mạch là 39W.Nếu roto quay đều với tốc độ 5n vòng/phút thì công suất tiêu thụ trên mạch là:
A. 51,5W            B.61,5W             C. 71,5W         D.31,5W
Do E,ZL tỷ lệ thuận n [tex]==> E=kn và ZL=k1.n[/tex]
[tex]Th1: P_1=R.\frac{(kn)^2}{(k1n)^2+R^2}=7 (1)[/tex]
[tex]Th2: P_2=R.\frac{9(kn)^2}{9(k1n)^2+R^2}=39(2)[/tex]
[tex](1),(2) ==> R^2=12(k1n)^2[/tex]
[tex](2) ==> 39=R.\frac{k^2}{21k1^2} ==> R.\frac{k^2}{k1^2}=91[/tex]
[tex]Th3: P_3=R.\frac{25(kn)^2}{25(k1n)^2+R^2}=\frac{25}{37}R.\frac{k^2}{k1^2}[/tex]
[tex]==> P_3=61,5W[/tex]
(Nãy tính nhầm sai chỗ R^2=12(k1n)^2 nhầm sang 72)


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều(đề TT) nhờ mọi người
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:11:23 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012

Câu3.Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc  nối tiếp với cuộn cảm thuần.Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát.Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì công suất tiêu thị của đoạn mạch là 7W.Khi roto qua với  tốc độ 3n vòng/phút thì công suất tiêu thụ của mạch là 39W.Nếu roto quay đều với tốc độ 5n vòng/phút thì công suất tiêu thụ trên mạch là:
A. 51,5W            B.61,5W             C. 71,5W         D.31,5W

[tex]P_1 = R\frac{kn^2}{Z_{L}^2+R^2} = 7 W[/tex]  (1)

[tex]P_2 = 9 R\frac{kn^2}{9Z_{L}^2+R^2} = 39 W[/tex]

Lập tỉ số ta có : [tex]\frac{P_1}{P_2}= \frac{1}{9} \frac{9Z_{L}^2+R^2}{Z_{L}^2+R^2} = \frac{7}{39}[/tex]

[tex]\Rightarrow R^{2}=12Z_L^{2}[/tex] thay vào (1) ta được : [tex]P_1 = R\frac{kn^2}{13Z_{L}^2} = 7 W[/tex]

Khi ro6to quay 5n vòng / phút :
[tex]P_3 = 25 R\frac{kn^2}{25Z_{L}^2+R^2} = 13 \frac{25}{37} R\frac{kn^2}{13 Z_{L}^2} = 13 \frac{25}{37} P_1 \approx 61,5[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều(đề TT) nhờ mọi người
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:29:35 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
 %-)Tại sao Zl=K1.n và E=K.n ạ  em chưa hiểu cái nì ở đâu ra

 *-:)Nếu có thêm C nữa thì Zc=K2/n hay sao ạ  và nếu không hỏi P mà hỏi I ,ví dụ như khi roto quay với tốc độ n vòng /phút thì I= 2A khi roto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì I=8A ,khi roto quay với tốc độ 3n vòng thì I=?? chẳng hạn

I=K3. n không ạ ,giả sử ban đầu  roto quay với tốc độ 4n vòng/phút sau đó nó quay với tốc độ 5n vòng/phút  và khi quay với tốc độ n vòng/phút có ảnh hưởng gì đến biểu thức Zl=K1.n,E=K.n ko

P/s:Em học cơ bản nên phần này ko có được học,làm mấy đề thi thử thường xuyên gặp ,đề thi ĐH cũng thấy có một câu năm 2010 , lỡ như năm nay cho ra câu tương tự mà ko bik làm thì phí lắm.Rất mong sự giúp đỡ của các thầy.Em xin cám ơn  ^-^
Nhân tiện thầy nào có tài liệu về phần này cho em xin ạ + thêm phần bt máy biến áp có R,L,C thay đổi số vòng dây ạTiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều(đề TT) nhờ mọi người
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:52:12 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
%-)Tại sao Zl=K1.n và E=K.n ạ  em chưa hiểu cái nì ở đâu ra

 *-:)Nếu có thêm C nữa thì Zc=K2/n hay sao ạ  và nếu không hỏi P mà hỏi I ,ví dụ như khi roto quay với tốc độ n vòng /phút thì I= 2A khi roto quay với tốc độ 2n vòng/phút thì I=8A ,khi roto quay với tốc độ 3n vòng thì I=?? chẳng hạn

I=K3. n không ạ ,giả sử ban đầu  roto quay với tốc độ 4n vòng/phút sau đó nó quay với tốc độ 5n vòng/phút  và khi quay với tốc độ n vòng/phút có ảnh hưởng gì đến biểu thức Zl=K1.n,E=K.n ko

P/s:Em học cơ bản nên phần này ko có được học,làm mấy đề thi thử thường xuyên gặp ,đề thi ĐH cũng thấy có một câu năm 2010 , lỡ như năm nay cho ra câu tương tự mà ko bik làm thì phí lắm.Rất mong sự giúp đỡ của các thầy.Em xin cám ơn  ^-^
Nhân tiện thầy nào có tài liệu về phần này cho em xin ạ + thêm phần bt máy biến áp có R,L,C thay đổi số vòng dây ạ
k1,k2,k thực ra nó chính là các hệ số trong biểu thức, do trong đề chỉ thay đổi n nên các hệ số này không đổi, nếu không làm thế e rằng khi viết biểu thức nó dài lắm
+ [tex]E=\frac{N.B.S.\omega}{\sqrt{2}}={N.B.S.2\pi.f}{\sqrt{2}}={N.B.S.2\pi.n.p}{\sqrt{2}}[/tex]
Đặt [tex]{N.B.S.2\pi.p}{\sqrt{2}} = k [/tex]==> E=k.n
+ [tex]Z_L=L.\omega=L.2\pi.f=L.2\pi.n.p[/tex] Đặt [tex]L2\pi.p=k_1  ==> Z_L=k_1.n[/tex]
+ Tương tự [tex]Z_C=k_2/n[/tex]
+ Cũng có 1 bài tìm I mà Asenal đã hòi cũng tìm I cơ bản ta cũng làm như vậy
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7445.msg34722#msg34722 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7445.msg34722#msg34722)
(nhưng em lưu ý chỉ có tốc độ n thay đổi mình mới làm vậy nếu n thay đổi , L cũng thay đổi luôn, C cũng thay đổi thì không làm được nhé, vì cơ bản hệ số k1,k2 không là hằng số)