Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ngoisaocodon trong 06:23:04 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7450Tiêu đề: Trích đề thi thử ĐHSPI Hà Nội cần giúp đỡ.
Gửi bởi: ngoisaocodon trong 06:23:04 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Một lò xo có khối lượng không đáng kể, hệ số đàn hồi k = 100 N/m được đặt nằm ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại được gắn với chất điểm m1 = 0,5 kg. Chất điểm m1 được gắn với chất điểm thứ hai m2 = 0,5 kg. Các chất điểm có thể chuyển động không ma sát trên trục Ox nằm ngang (gốc O ở VTCB của hai vật)) hướng từ điểm cố định giữ lò xo về phía các chất điểm m1, m2. Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 2 cm rồi buông nhẹ. Bỏ qua sức cản môi trường. Hệ dao động điều hòa. gốc thời gian chọn khi buông vật. Chỗ gắn hai chất điểm sẽ bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 1 N. Thời điểm mà m2 tách khỏi m1 là
    A. pi/2.        B. pi/6        C. 1/10.       D. pi/10


Tiêu đề: Trả lời: Trích đề thi thử ĐHSPI Hà Nội cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:36:41 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Một lò xo có khối lượng không đáng kể, hệ số đàn hồi k = 100 N/m được đặt nằm ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại được gắn với chất điểm m1 = 0,5 kg. Chất điểm m1 được gắn với chất điểm thứ hai m2 = 0,5 kg. Các chất điểm có thể chuyển động không ma sát trên trục Ox nằm ngang (gốc O ở VTCB của hai vật)) hướng từ điểm cố định giữ lò xo về phía các chất điểm m1, m2. Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 2 cm rồi buông nhẹ. Bỏ qua sức cản môi trường. Hệ dao động điều hòa. gốc thời gian chọn khi buông vật. Chỗ gắn hai chất điểm sẽ bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 1 N. Thời điểm mà m2 tách khỏi m1 là
    A. pi/2.        B. pi/6        C. 1/10.       D. pi/10
Bài giải nè em: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6927.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6927.0)


Tiêu đề: Trả lời: Trích đề thi thử ĐHSPI Hà Nội cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:42:51 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Một lò xo có khối lượng không đáng kể, hệ số đàn hồi k = 100 N/m được đặt nằm ngang, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại được gắn với chất điểm m1 = 0,5 kg. Chất điểm m1 được gắn với chất điểm thứ hai m2 = 0,5 kg. Các chất điểm có thể chuyển động không ma sát trên trục Ox nằm ngang (gốc O ở VTCB của hai vật)) hướng từ điểm cố định giữ lò xo về phía các chất điểm m1, m2. Tại thời điểm ban đầu giữ hai vật ở vị trí lò xo nén 2 cm rồi buông nhẹ. Bỏ qua sức cản môi trường. Hệ dao động điều hòa. gốc thời gian chọn khi buông vật. Chỗ gắn hai chất điểm sẽ bị bong ra nếu lực kéo tại đó đạt đến 1 N. Thời điểm mà m2 tách khỏi m1 là
    A. pi/2.        B. pi/6        C. 1/10.       D. pi/10

Bạn có thể xem các lời giải ở đây thàm khảo nè:

 link 1 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6927.msg32327#msg32327)
 link 2 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7221.msg33698#msg33698)