Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lanyes trong 05:40:37 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7448Tiêu đề: Câu sóng ánh sáng thắc mắc
Gửi bởi: lanyes trong 05:40:37 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Màu sắc các vật:
A. Chỉ do sự hấp thụ lọc lựa mà tạo nên
B. Phụ thuộc vào ánh sáng chiếu tới nó và vật liệu cấu tạo nên nó
C. Chỉ do vật liệu cấu tạo nên vật ấy
D. Chỉ phụ thuộc ánh sáng chiếu vào


Tiêu đề: Trả lời: Câu sóng ánh sáng thắc mắc
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 07:21:09 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
hj. theo mình nghĩ là đáp án B.
bạn có thể tham khảo tại link http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:M%C3%A0u_s%E1%BA%AFc