Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: mR.skT trong 05:17:10 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7447Tiêu đề: BÀI TẬP HIDROCACBON
Gửi bởi: mR.skT trong 05:17:10 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình giải bài tập này. Tks!
Cho 4,48l hh X(dktc) gồm 2 hidrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4l dung dịch br2 0,5M. sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình br2 tăng thêm 6,7g. CTPT của 2 hidrocacbon trên là?
A.c2h2 và c4h6
B.c2h2 và c4h8
C.C3h4 và c4h8
D. c2h2 và c3h8


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HIDROCACBON
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:07:19 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
mn giúp mình giải bài tập này. Tks!
Cho 4,48l hh X(dktc) gồm 2 hidrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4l dung dịch br2 0,5M. sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình br2 tăng thêm 6,7g. CTPT của 2 hidrocacbon trên là?
A.c2h2 và c4h6
B.c2h2 và c4h8
C.C3h4 và c4h8
D. c2h2 và c3h8
nhhX=0,2mol ,nBr2=0,7mol
mBr2 tăng lên chính là kl của Hh X -->Mtrungbinh=6,7/0,2=33,5 Vậy trong X có 1 HC có M<33,5
-->HC đó là C2H2-->Loại C
sau pư số mol Br2 giảm đi một nửa -->số mol Br2 pư là 0,35 mol
Xét hh X gồm có ankin và anken
Ta có số liên kết II =nBr2/mhhX =1,75 --> đó là anken
Dò đáp án B ta thấy có C4H8  -->nhận (giải nhanh)
 ~O) Thử lại nếu Hc là anken thì ta có x+y=0,2 ,2x+y=0,35 ->x=0,15 và y=0,05 -->mhhX =0,15*26+0,05*56=6,7(thỏa)  :D


Tiêu đề: BÀI TẬP HIDROCACBON (add)
Gửi bởi: mR.skT trong 06:09:48 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
bài 2.Ba hidrocacbon x,y,z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khổi lượng phân tử z gấp đôi khối lượng phân tử x. Đốt cháy 0,1mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu đc số gam kết tủa là?
A.10 B.20 C.30 D.40
Bài 3. đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai HC đồng đẳng kế tiếp thu được 7,392lit C02 và 4,14g H2O. Khi cho hỗn hợp HC tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3 dư thu được 15,12g kết tủa . CTPT phù hợp của 2 HC là?
A. CH[tex]\equiv[/tex]CH, CH[tex]\equiv[/tex]C-CH3
B. CH[tex]\equiv[/tex]C-CH3, CH3-C[tex]\equiv[/tex]C-CH3
C. CH[tex]\equiv[/tex]C-CH3, CH[tex]\equiv[/tex]C-CH2-CH3
D. đáp án Khác
tks nhìu!
Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HIDROCACBON
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 06:26:16 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Trích dẫn
bài 2.Ba hidrocacbon x,y,z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khổi lượng phân tử z gấp đôi khối lượng phân tử x. Đốt cháy 0,1mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu đc số gam kết tủa là?
A.10 B.20 C.30 D.40


M :x
M+14:y
M+28:z
theo đề ta có
M+28=2M
từ đây suy ra M
bài toán tới đây dc giải quết


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HIDROCACBON (add)
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:30:02 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
bài 2.Ba hidrocacbon x,y,z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khổi lượng phân tử z gấp đôi khối lượng phân tử x. Đốt cháy 0,1mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu đc số gam kết tủa là?
A.10 B.20 C.30 D.40
Bài 3. đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai HC đồng đẳng kế tiếp thu được 7,392lit C02 và 4,14g H2O. Khi cho hỗn hợp HC tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3 dư thu được 15,12g kết tủa . CTPT phù hợp của 2 HC là?
A. CH[tex]\equiv[/tex]CH, CH[tex]\equiv[/tex]C-CH3
B. CH[tex]\equiv[/tex]C-CH3, CH3-C[tex]\equiv[/tex]C-CH3
C. CH[tex]\equiv[/tex]C-CH3, CH[tex]\equiv[/tex]C-CH2-CH3
D. đáp án Khác
tks nhìu!Bài2. X,Y,Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng , MZ=2MX-->thuộc dãy đồng đẳng anken
-->X:C2H4,Y:C3H6,Z:C4H8
Ta có C3H6------->3CO2
-->nCaCO3=nC02=3nC3H6=0,3 -->mKT=30g
Bài3.
nCO2=0,33,nH20=0,23 -->nCO2>nH20  mà hhX tác dụng với AgNO3/NH3-->đồng đẳng ankin
Ta có nhhX =nCO2-nH20 =0,1 -->số C trung bình =nCo2/nhhX=0,33/0,1=3,3
--> CTPT của 2 hc đó là C3H4 và C4H6 (vì cùng dd kế tiếp)->loại A,D
Ta thấy từ đáp án B,C CTCT của C3H4 giống nhau , vậy xét CTCT của C4H6
Nếu là B thì ta có nKT=nC3H4( x+y=0,1 và 147x=15,12) -->ko thỏa
-->C đúng  
 


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HIDROCACBON
Gửi bởi: mR.skT trong 06:45:02 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
@mark bạn có thể nói dõ cho mình thêm chút để loại đc đáp án B k?


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HIDROCACBON
Gửi bởi: mark_bk99 trong 06:54:28 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
@mark bạn có thể nói dõ cho mình thêm chút để loại đc đáp án B k?
Ankin tác dụng được với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa khi và chỉ khi ankin đó có nối 3 ở đầu mạch hay cuối mạch và
ví dụ : C2H2 có CTCT CH[tex]\equiv[/tex]HC khi tác dụng với AgNO3/NH3 sẽ thu được KT CAg[tex]\equiv[/tex]AgC  (thay thế 2 hidro bằng 2 Ag)
C4H4 chẳng hạn : CH[tex]\equiv[/tex]C-CH2-CH3 -->CAg[tex]\equiv[/tex]C-CH2-CH3
Nói tóm lại là các ank-1-in (có nối 3 đầu mạch) sẽ tác dụng với AgNO3/NH3
Nói thêm phản ứng này dùng để nhận bít ank-1-in với cac ankin khác (ank-2-in, hay 3 gì đó ...) với anken
Vậy chắc bạn hiểu ,có thể đọc lại SGK lớp 11 , hay tìm kiếm tài liệu trên mạng về phần này.Chúc bạn học tốt . ^-^

Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HIDROCACBON
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 07:16:01 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
mình thấy mark_bk99 có những cách giải quyết bài tập quả là siêu việt. bạn có thể gửi cho mình ít tài liệu để luyện thi đc không, mình đang yếu phần này. mail của mình là thanhthien9x@gmail.com cảm ơn bạn trước!


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HIDROCACBON
Gửi bởi: mR.skT trong 10:07:39 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
@mark cho mình hỏi chút, Ankin tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3 chỉ tạo ra kết tủa khi có nối 3 ở đầu mạch. với AgNO3/Nh3 cũng vậy à?


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP HIDROCACBON
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:03:54 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
@mark cho mình hỏi chút, Ankin tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3 chỉ tạo ra kết tủa khi có nối 3 ở đầu mạch. với AgNO3/Nh3 cũng vậy à?
Theo chương trình SGK mới ko còn Ag20 nữa mà là AgNO3/NH3
Chuẩn của bộ GD hiện hành ,Ag2O hồi xưa sách cũ, hay các sách tham khảo cũ có chất này nhưng không còn đúng nữa  :D. Vì vậy mua sách nhớ để ý 1 tí nhé,tài liệu tham khảo cũng vậy b-)