Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

THÔNG TIN DIỄN ĐÀN => THÔNG BÁO VI PHẠM => Tác giả chủ đề:: Quang Dương trong 01:20:17 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7443Tiêu đề: VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 ( CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ )
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:20:17 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Mở thêm topic này để các mod đăng danh sách thành viên vi phạm


Tiêu đề: VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 ( CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ )
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:29:27 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Thành viên: ngayngay11 vi phạm quy định 1 ở topic:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7506.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7506.0)

Hình thức xử lý: khoá topic


Tiêu đề: Trả lời: VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 ( CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ )
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:42:10 PM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
Thành viên ngayngay11 vi phạm quy định 1 ở topic (lần 2):

anh giúp em nha nhưng làm rõ nha (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7509.0)

Bạn không xem trước khi post bài có phần hướng dẫn đặt tên ở trên à:

- Tiêu đề cần rõ ràng như "Bài sóng cơ khó", "Vật lý lớp 10", "Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp",...
- Không được dùng những tiêu đề đại loại như "Giúp em với...", "Cứu em với", "Cái này là cái gì".
- Hãy sử dụng chức năng TÌM KIẾM trước khi đặt câu hỏi.
- Các bài chúng tôi nghĩ là spam và không có ích cho thành viên sẽ được mod xóa mà không cần thông báo.
- Hãy click cảm ơn khi bài viết có ích. Xem thêm Quy định về việc sử dụng nút cảm ơn.


Đây là lần vi phạm thứ 2, nếu vi phạm lần nữa, thì các topic vi phạm sẽ bị xoá mà không cần thông báo.

Cảm ơn bạn đã tham gia Diễn đàn.


Tiêu đề: Trả lời: VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 ( CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ )
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:54:49 PM Ngày 07 Tháng Tư, 2012
Thành viên: dotlem_hochoinhieu vi phạm qui định 1 ở topic giúp em với! (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7540.0)

Hình thức xử lý: Topic bị khóa lại!


Tiêu đề: kimheachung vi phạm qui định đăng bài
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:58:02 PM Ngày 25 Tháng Tư, 2012
kimheachung vi phạm qui định đăng bài trong box VẬT LÍ 12: Bài viết ko đặt tên chủ đề

Hình thức xử lí: Topic bị xóa!


Tiêu đề: truonglongmot vi phạm qui định đăng bài
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 03:28:57 PM Ngày 26 Tháng Tư, 2012
Thành viên truonglongmoto vi phạm qui định đăng bài trong box VẬT LÍ 12: Chủ đề ko rõ ràng (Giúp em với). Bài viết gõ bằng tiếng việt không dấu

Hình thức xử lí: Topic bị xóa!


Tiêu đề: kimheachung vi phạm qui định đăng bài
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:07:38 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
Thành viên: kimheachung vi phạm QUI ĐỊNH 1 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6847.msg31764#msg31764) về cách đặt tên topic trong box VẬT LÝ 12: giúp mình với (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8133.msg38029#msg38029)

Hình thức xử lí: Đây là lần thứ 2 kimheachung vi phạm nên topic bị khóa lại chờ Admin xử lí!


Tiêu đề: votulap93 vi phạm qui định 1 đặt tên chủ đề
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 09:58:31 PM Ngày 01 Tháng Năm, 2012
votulap93 vi phạm điều 2 QUI ĐỊNH 2 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6847.0) về cách đặt tên chủ đề ở topic: Rất mong sự giúp đỡ của các thầy cô và các bạn! (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8146.msg38078#msg38078)

Hình thức xử lí: Khóa topic!


Tiêu đề: dỉnh83 VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 ( CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ )
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:49:44 PM Ngày 07 Tháng Năm, 2012
Thành viên dinh83 vi phạm quy định 1 về đặt tên topic ở topic help meeeeeee (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8333.0)

Hình thức xử lí: Khóa Topic


Tiêu đề: thichmoithu VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 ( CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ )
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:18:11 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Thành viên thichmoithu vi phạm quy định 1 về đặt tên topic ở topic Giúp tại hạ với Vật lí 10nc? (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8469.0)

Hình thức xử lí: Khóa Topic

P/S: Bạn hãy chú ý trong khung đăng bài chúng tôi đã ghi sẳn hướng dẫn đặt tên ở trên rồi:

- Tiêu đề cần rõ ràng như "Bài sóng cơ khó", "Vật lý lớp 10", "Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp",...
- Không được dùng những tiêu đề đại loại như "Giúp em với...", "Cứu em với", "Cái này là cái gì".


Hơn nữa, nếu bạn là học sinh lớp 10, thì tôi e từ "tại hạ" không thích hợp ở đây.


Tiêu đề: Trả lời: VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 ( CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ )
Gửi bởi: thichmoithu trong 10:50:18 PM Ngày 10 Tháng Năm, 2012
Em biết rồi


Tiêu đề: ngudiem111 VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 ( CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ )
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:35:52 PM Ngày 16 Tháng Năm, 2012
Thành viên ngudiem111 vi phạm quy định 1 về đặt tên topic ở topic Anh Trần Quỳnh Bây Giờ Ở Đâu ? (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8679.0;topicseen)

Hình thức xử lí: Khóa Topic

P/S: Bạn hãy chú ý trong khung đăng bài chúng tôi đã ghi sẳn hướng dẫn đặt tên ở trên rồi:

- Tiêu đề cần rõ ràng như "Bài sóng cơ khó", "Vật lý lớp 10", "Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp",...
- Không được dùng những tiêu đề đại loại như "Giúp em với...", "Cứu em với", "Cái này là cái gì".


Còn nếu bạn muốn biết anh Trần Quỳnh ở đâu thì nên tìm cách liên lạc riêng, chứ tiêu đề không ăn nhập gì với nội dung hết.

Cảm ơn bạn!


Tiêu đề: a_123_anh VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 ( CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ )
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:03:09 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Thành viên a_123_anh vi phạm quy định 1 về đặt tên topic ở topic lam zum ba con oi (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9041.0)

Hình thức xử lí: Khóa Topic

P/S: Bạn hãy chú ý trong khung đăng bài chúng tôi đã ghi sẳn hướng dẫn đặt tên ở trên rồi:

- Tiêu đề cần rõ ràng như "Bài sóng cơ khó", "Vật lý lớp 10", "Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp",...
- Không được dùng những tiêu đề đại loại như "Giúp em với...", "Cứu em với", "Cái này là cái gì".


Phiền bạn ghi tiêu đề có dấu và viết rõ nội dung bài cần giúp là dạng bài nào.

Cảm ơn bạn!


Tiêu đề: Trả lời: VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 ( CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ )
Gửi bởi: kydhhd trong 04:55:57 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Thành viên revo450   vi phạm quy định đặt tên chủ đề: chữ không có dấu
Mong  bạn thực hiện đúng nội quy diễn đàn
Tam thời khóa TOPIC
Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn!


Tiêu đề: Trả lời: VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 ( CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ )
Gửi bởi: kydhhd trong 12:12:40 PM Ngày 06 Tháng Sáu, 2012
Thành viên ngocanh1194 vi phạm nội qui về cách dặt tên chủ đề: bai này hay lắm!!!!
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=post;topic=7443.0;num_replies=13
Đề nghị bạn thực hiện đúng nôi qui của diễn đàn
Tạm thời Topic của bạn sẽ bị khóa
Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn!


Tiêu đề: Trả lời: VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 ( CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ )
Gửi bởi: kydhhd trong 09:49:30 AM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Thành viên msterdang vi phạm nội qui diễn đàn cách đặt tên chủ đề:   dao dong co can giup
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9516.0
Tên chủ đề không có dấu. Mọng bạn thực hiên đứng quy định
Tạm thời Topic bị khóa.
Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn!


Tiêu đề: kiokiung VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 (CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ)
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:55:00 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Thành viên kiokiung vi phạm quy định 1 về đặt tên topic ở topic:

1) moi nguoi giup voi (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9541.0)

2) help me (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9540.0)

Hình thức xử lí: Khóa Topic

P/S: Bạn hãy chú ý trong khung đăng bài chúng tôi đã ghi sẳn hướng dẫn đặt tên ở trên rồi:

- Tiêu đề cần rõ ràng như "Bài sóng cơ khó", "Vật lý lớp 10", "Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp",...
- Không được dùng những tiêu đề đại loại như "Giúp em với...", "Cứu em với", "Cái này là cái gì".


Cảm ơn bạn!


Tiêu đề: kiokiung VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 (CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ)
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:04:16 PM Ngày 08 Tháng Sáu, 2012
Thành viên kiokiung vi phạm quy định 1 về đặt tên topic ở topic: (lần thứ 3)

mọi nguoi giúp mình với (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9563.0)

Hình thức xử lí: Khóa Topic

P/S: Bạn hãy chú ý trong khung đăng bài chúng tôi đã ghi sẳn hướng dẫn đặt tên ở trên rồi:

- Tiêu đề cần rõ ràng như "Bài sóng cơ khó", "Vật lý lớp 10", "Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp",...
- Không được dùng những tiêu đề đại loại như "Giúp em với...", "Cứu em với", "Cái này là cái gì".


Cảm ơn bạn!


Tiêu đề: Nguyễn Trinh VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 (CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ)
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:43:09 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2012
Thành viên Nguyễn Trinh vi phạm quy định 1 về đặt tên topic ở topic:

cho mình hỏi với (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9614.0)

Hình thức xử lí: Khóa Topic

P/S: Bạn hãy chú ý trong khung đăng bài chúng tôi đã ghi sẳn hướng dẫn đặt tên ở trên rồi:

- Tiêu đề cần rõ ràng như "Bài sóng cơ khó", "Vật lý lớp 10", "Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp",...
- Không được dùng những tiêu đề đại loại như "Giúp em với...", "Cứu em với", "Cái này là cái gì".


Cảm ơn bạn!Tiêu đề: mysmallstar12 VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 (CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ)
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:39:23 PM Ngày 11 Tháng Sáu, 2012
Thành viên mysmallstar12 vi phạm quy định 1 về đặt tên topic ở topic:

Mọi người xem giúp mình bài này nha! (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9767.0)

Hình thức xử lí: Khóa Topic

P/S: Bạn hãy chú ý trong khung đăng bài chúng tôi đã ghi sẳn hướng dẫn đặt tên ở trên rồi:

- Tiêu đề cần rõ ràng như "Bài sóng cơ khó", "Vật lý lớp 10", "Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp",...
- Không được dùng những tiêu đề đại loại như "Giúp em với...", "Cứu em với", "Cái này là cái gì".


Cảm ơn bạn!
Tiêu đề: dinh383 VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 (CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ)
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:51:32 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
Thành viên dinh383 vi phạm quy định 1 về đặt tên topic ở topic:

giải giúp em câu này mấy anh nhé....càng chi tiết càng dể hiểu em cám ơn (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10358.0)

Hình thức xử lí: Khóa Topic

P/S: Bạn hãy chú ý trong khung đăng bài chúng tôi đã ghi sẳn hướng dẫn đặt tên ở trên rồi:

- Tiêu đề cần rõ ràng như "Bài sóng cơ khó", "Vật lý lớp 10", "Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp",...
- Không được dùng những tiêu đề đại loại như "Giúp em với...", "Cứu em với", "Cái này là cái gì".


Cảm ơn bạn!

Tiêu đề: zuzu_ken VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 (CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ)
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:17:16 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
Thành viên zuzu_ken vi phạm quy định 1 về đặt tên topic ở topic:

Moi nguoi giup to lam bai nay voi!!!!!!!!!!!!!  (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10381.0) (TÊN TIÊU ĐỀ KHÔNG ĐÚNG LẠI VIẾT KHÔNG DẤU)

Hình thức xử lí: Khóa Topic

P/S: Bạn hãy chú ý trong khung đăng bài chúng tôi đã ghi sẳn hướng dẫn đặt tên ở trên rồi:

- Tiêu đề cần rõ ràng như "Bài sóng cơ khó", "Vật lý lớp 10", "Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp",...
- Không được dùng những tiêu đề đại loại như "Giúp em với...", "Cứu em với", "Cái này là cái gì".


Cảm ơn bạn!


Tiêu đề: Biendong VI PHẠM QUI ĐỊNH 1 (CÁCH ĐẶT TÊN CHỦ ĐỀ)
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:10:29 PM Ngày 09 Tháng Bảy, 2012
Thành viên dinh383 vi phạm quy định 1 về đặt tên topic ở 2 topic liên tiếp.

Hình thức xử lí: Xóa Topic

P/S: Bạn hãy chú ý trong khung đăng bài chúng tôi đã ghi sẳn hướng dẫn đặt tên ở trên rồi:

- Tiêu đề cần rõ ràng như "Bài sóng cơ khó", "Vật lý lớp 10", "Một bài toán về rơi tự do cần giải đáp",...
- Không được dùng những tiêu đề đại loại như "Giúp em với...", "Cứu em với", "Cái này là cái gì".


Cảm ơn bạn!