Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhnhung94 trong 08:24:00 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7428Tiêu đề: Giúp BT lý trong đề thi thử
Gửi bởi: thanhnhung94 trong 08:24:00 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
1, hai chiếc ô tô chuyển động trên một đường thẳng theo cùng một chiều với tốc độ 30m/s và 10m/s. xe đi nhanh hơn khi chuẩn bị vượt qua xe kia thì bóp còi xin đường với tần số 750Hz. Lấy vận tốc âm trong không khí là 330m/s. người ngồi trong xe phía trước nghe thấy âm của tiếng còi có tần số là
ĐS: 847Hz


Tiêu đề: Trả lời: Giúp BT lý trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:52:06 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
1, hai chiếc ô tô chuyển động trên một đường thẳng theo cùng một chiều với tốc độ 30m/s và 10m/s. xe đi nhanh hơn khi chuẩn bị vượt qua xe kia thì bóp còi xin đường với tần số 750Hz. Lấy vận tốc âm trong không khí là 330m/s. người ngồi trong xe phía trước nghe thấy âm của tiếng còi có tần số là
ĐS: 847Hz
Chọn hệ quy chiếu là vị trí người nghe, nguồn âm (còi) coi như đang chuyển động lại gần người với tốc độ 20m/s [tex]==> f'=\frac{(v)f}{v-V}=\frac{(330x750}{330-20}=798.38Hz[/tex]


Tiêu đề: Giúp em câu 2
Gửi bởi: thanhnhung94 trong 11:47:01 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
2, ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng cơ A,B cách nhau 14cm, dao động uA=uB=acos60pit (t bằng giây). tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 60cm/s. C là trung điểm AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực AB và gần C nhất sao cho các hần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha vs phần tử chất lỏng tại C. k/c CM
ĐS: 4can2 cm


Tiêu đề: Trả lời: Giúp BT lý trong đề thi thử
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:58:42 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012

2, ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng cơ A,B cách nhau 14cm, dao động uA=uB=acos60pit (t bằng giây). tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 60cm/s. C là trung điểm AB, điểm M ở mặt chất lỏng nằm trên đường trung trực AB và gần C nhất sao cho các hần tử chất lỏng tại M dao động cùng pha vs phần tử chất lỏng tại C. k/c CM
ĐS: 4can2 cm


Bạn xem một bài tương tự rồi tự giải xem sao Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6533)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp BT lý trong đề thi thử
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:47:19 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2012

Thầy ơi sai ĐS 847Hz cơ mà.


Thầy Triệu giúp em , em chưa cảm ơn cho đúng vai trò của một người được giúp mà đã bình một câu hoàn toàn không có tính tế nhị !

Thầy mong em sửa được khuyết điểm này !


Tiêu đề: Trả lời: Giúp BT lý trong đề thi thử
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:20:22 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
em hiểu rồi ạ, em sẽ chú ý hơn. thầy giúp em bài 1 đi.

1, hai chiếc ô tô chuyển động trên một đường thẳng theo cùng một chiều với tốc độ 30m/s và 10m/s. xe đi nhanh hơn khi chuẩn bị vượt qua xe kia thì bóp còi xin đường với tần số 750Hz. Lấy vận tốc âm trong không khí là 330m/s. người ngồi trong xe phía trước nghe thấy âm của tiếng còi có tần số là

Gọi u là vận tốc sóng ; [tex]v_{ng}[/tex] là vận tốc của nguồn ; [tex]v_{th}[/tex] là vận tốc của máy thu ; [tex]f_{0}[/tex] là tần số do máy phát ra. Ta có công thức mở rộng về tần số máy thu nhận được là :

[tex]f = f_{0}\frac{u - v_{th}}{u - v_{ng}} = 800Hz[/tex]