Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chjkuku trong 07:43:21 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7427Tiêu đề: Giúp mình bài dao động cơ
Gửi bởi: chjkuku trong 07:43:21 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Hai dao động cùn phương cùng tần số[tex]x_{1}=A_{1}cos(\omega t-\frac{\pi }{6}), x_{2}=A_{2}cos(\omega t-\pi ) (cm)[/tex]
 có phương trình dao động tổng hợp là:[tex]x=9cos(\omega t+\varphi ) cm.[/tex]. Để biên độ [tex]A_{2}[/tex] có giá trị cực đại thì
[tex]A_{1}[/tex]=?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài dao động cơ
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:00:09 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Hai dao động cùn phương cùng tần số[tex]x_{1}=A_{1}cos(\omega t-\frac{\pi }{6}), x_{2}=A_{2}cos(\omega t-\pi ) (cm)[/tex]
 có phương trình dao động tổng hợp là:[tex]x=9cos(\omega t+\varphi ) cm.[/tex]. Để biên độ [tex]A_{2}[/tex] có giá trị cực đại thì
[tex]A_{1}[/tex]=?(http://nk0.upanh.com/b6.s16.d1/aae2d9623b189b4f280d5b710c8e5f25_42942560.1.jpg)

Áp dụng định lý hàm số sin ta có: [tex]\frac{A_{2}}{sin\beta } = \frac{A}{sin\frac{\Pi }{6}}[/tex]

==> [tex]A_{2} = \frac{A}{sin\frac{\Pi }{6}}sin\beta = 2Asin\beta[/tex]


==> [tex]A_{2max} = 2A \Leftrightarrow sin\beta = 1[/tex] hay A vuông góc với A1

==> [tex]A_{1} = \sqrt{A^{2} - A^{2}}[/tex] = [tex]9\sqrt{3}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài dao động cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:32:30 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Hai dao động cùn phương cùng tần số[tex]x_{1}=A_{1}cos(\omega t-\frac{\pi }{6}), x_{2}=A_{2}cos(\omega t-\pi ) (cm)[/tex]
 có phương trình dao động tổng hợp là:[tex]x=9cos(\omega t+\varphi ) cm.[/tex]. Để biên độ [tex]A_{2}[/tex] có giá trị cực đại thì
[tex]A_{1}[/tex]=?


Bài này thuộc loại kinh điển trong Forum vì tần suất xuất hỏi bài này khá cao.

Bạn xem bài giải cũ ở đây: Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6467.msg29977#msg29977)


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài dao động cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:47:20 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Hai dao động cùn phương cùng tần số[tex]x_{1}=A_{1}cos(\omega t-\frac{\pi }{6}), x_{2}=A_{2}cos(\omega t-\pi ) (cm)[/tex]
 có phương trình dao động tổng hợp là:[tex]x=9cos(\omega t+\varphi ) cm.[/tex]. Để biên độ [tex]A_{2}[/tex] có giá trị cực đại thì
[tex]A_{1}[/tex]=?

e giải bằng phương pháp đạo hàm thế này.nhưng e chỉ chup hình lại thôi,e chưa chèn được công thức. :)

Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình bài dao động cơ
Gửi bởi: chjkuku trong 04:18:39 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
cám ơn mọi người đã giúp mình nha! Mình mới gia nhập diễn đàn có gì không biết xin chỉ bao thêm :D