Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: duynhana1 trong 05:26:40 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7425Tiêu đề: Điện phân bằng dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: duynhana1 trong 05:26:40 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Cho một dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời [tex]i = 6,28 \cos ( 100 \pi t) A [/tex] qua 1 bình điện phân đựng dung dịch [tex]H_2SO_4 [/tex] với điện cực Pt.
a) Tính điện lượng dịch chuyển qua bình điện phân trong 5'.
b) Tính thể tích khí thu được ở mỗi điện cực trong thời gian 16 phút 5 giây.


Tiêu đề: Trả lời: Điện phân bằng dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:02:02 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Cho một dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời [tex]i = 6,28 \cos ( 100 \pi t) A [/tex] qua 1 bình điện phân đựng dung dịch [tex]H_2SO_4 [/tex] với điện cực Pt.
a) Tính điện lượng dịch chuyển qua bình điện phân trong 5'.
b) Tính thể tích khí thu được ở mỗi điện cực trong thời gian 16 phút 5 giây.

a/[tex] \Delta q=\int_{0}^{5.60}{i.dt}[/tex]
b/ ở mỗi điện cực xuất hiện khí H_2 và O_2
Công thức Faraday
[tex]m_{H2}=\frac{A_{H}.I.t}{96500.n}[/tex] (A hydro=1,A Oxi =16)
[tex]m_{O2}=\frac{A_{O}.I.t}{96500.n}[/tex]
==> V=22,4.n=22,4.m/M (M hydro = 2, M Oxi = 32)


Tiêu đề: Trả lời: Điện phân bằng dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: duynhana1 trong 08:00:30 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Cho một dòng điện xoay chiều có cường độ tức thời [tex]i = 6,28 \cos ( 100 \pi t) A [/tex] qua 1 bình điện phân đựng dung dịch [tex]H_2SO_4 [/tex] với điện cực Pt.
a) Tính điện lượng dịch chuyển qua bình điện phân trong 5'.
b) Tính thể tích khí thu được ở mỗi điện cực trong thời gian 16 phút 5 giây.

a/[tex] \Delta q=\int_{0}^{5.60}{i.dt}[/tex]
b/ ở mỗi điện cực xuất hiện khí H_2 và O_2
Công thức Faraday
[tex]m_{H2}=\frac{A_{H}.I.t}{96500.n}[/tex] (A hydro=1,A Oxi =16)
[tex]m_{O2}=\frac{A_{O}.I.t}{96500.n}[/tex]
==> V=22,4.n=22,4.m/M (M hydro = 2, M Oxi = 32)
Ở câu b mình lấy I hiệu dụng hả thầy ;)


Tiêu đề: Trả lời: Điện phân bằng dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:24:20 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Duyhana1 nên xem kỹ quy định 1 về đặt tên topic. Tên topic phải ngắn gọn và rõ ràng nhất có thể.

Bạn đặt tên quá dài, nên bỏ bớt những từ không cần thiết.

Tên topic của bạn đã được tôi sửa lại cho ngắn bớt.

Cảm ơn đã tham gia Diễn đàn.Tiêu đề: Trả lời: Điện phân bằng dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: huyngo trong 05:20:25 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Có khi nào trong thực tế dùng dòng điện xoay chiều để điện phân không các thầy, vì hình như chỉ điện phân với dòng 1 chiều thôi mà


Tiêu đề: Trả lời: Điện phân bằng dòng điện xoay chiều cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:02:52 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Có khi nào trong thực tế dùng dòng điện xoay chiều để điện phân không các thầy, vì hình như chỉ điện phân với dòng 1 chiều thôi mà
theo trieubeo nghĩ nếu điện phân thu KL thì không thê, chứ điện phân với cực trơ tạo khí chủ yếu là trao đổi điện tích trên các điện cực tạo khí do vậy 1 chiều hay xoay chiều theo trieubeo deu cho khí, có điều 1/2 chu kỳ thì bên này là H2 bên kia là O2 nữa chu kỳ sau bên kia là O2, bên kia là H2. còn dòng điện là I hay I0 thậm chí là i thì có lẽ nhờ mọi người cùng phân tích