Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tedomiprovn trong 04:27:15 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7424Tiêu đề: 1 bài lượng tử cần giải đáp
Gửi bởi: tedomiprovn trong 04:27:15 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Một tấm nhôm  có  công thoát  electron  là  A  =  3,7eV.  Khi  chiếu vào tấm nhôm bức xạ ánh
sáng  có [tex]\lambda[/tex]
=  0,085 [tex]\mu[/tex]m
  rồi hướng các electron quang điện dọc theo đường sức của điện trường có
chiều trùng với chiều chuyển động của electron. Nếu cường độ điện trường có độ lớn E = 500V/m thì
quãng đường tối đa electron đi được là :
ĐS: 2.18cm


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài lượng tử cần giải đáp
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 04:53:51 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Hướng dẫn em nhé:

- Từ hệ thức Anhxtanh: [tex]\frac{hc}{\lambda } = A + \frac{1}{2}m_{e}v_{0max}^{2}[/tex] em tính được vmax

- Khi e chuyển động trong điện trường đều cùng chiều đường sức, công lực điện đóng vai trò là công cản. Áp dụng định lý động năng: [tex]0 - \frac{1}{2}m_{e}v_{0max}^{2} = -eE.S[/tex] suy ra S