Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 02:02:42 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7419Tiêu đề: 1 bài dao động cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 02:02:42 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Một con lắc lò xo độ cứng k=40N/m vật nặng có khối lượng m=400g (vật nặng treo phía dưới lò xo) đặt trên mặt phẳng nghiêng góc  so với phương ngang hệ số ma sát nghỉ bằng hệ số ma sát trượt và bằng 0,1 đưa vật nặng đến vị trí lò xo dãn 18(cm) rồi thả nhẹ lấy g=10m/s2. Tổng quãng đường vật nặng đi được ?

Nhờ các thầy/các bạn giúp giải chi tiết, em cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 11:54:00 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Em xin lỗi, em đã sửa lại đề bài:

Một con lắc lò xo độ cứng k=40N/m vật nặng có khối lượng m=400g (vật nặng treo phía dưới lò xo) đặt trên mặt phẳng nghiêng góc [tex]\alpha =30^{0}[/tex] so với phương ngang, hệ số ma sát nghỉ bằng hệ số ma sát trượt và bằng 0,1, đưa vật nặng đến vị trí lò xo dãn 18(cm) rồi thả nhẹ lấy g=10m/s2. Tổng quãng đường vật nặng đi được ?

Nhờ các thầy/các bạn giúp giải chi tiết, em cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:10:02 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
ở vị trí cân bằng lò xo giãn 1 đoạn
[tex]x=\frac{mgsin\alpha }{k}=5cm[/tex]
Biên độ A=18-5=13cm
Quãng đường vật đi được là
[tex]S=\frac{kA^{2}}{2mgcos\alpha }=\frac{40.0,13^{2}}{2.0,4.10.086}}=9,8cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: kydhhd trong 12:15:59 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
[tex]S=\frac{KA^{2}}{2mg\mu cos\alpha }[/tex]
Quên mất hệ số ma sát, thay số lai là tính ra


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 12:35:16 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Mình có những ý này:
+ đề cho hệ số ma sát trượt = hệ số ma sát ngang làm gi?
+ vì có ma sát nên vị trí cân bằng không còn như trước nữa
+ biên độ giảm dần sau mỗi chu kì
kydhhd xem giúp mình.


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài dao động cơ cần sự giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:56:51 PM Ngày 04 Tháng Tư, 2012
Câu 2: Một con lắc lò xo độ cứng k=40N/m vật nặng có khối lượng m=400g (vật nặng treo phía dưới lò xo) đặt trên mặt phẳng nghiêng góc  so với phương ngang hệ số ma sát nghỉ bằng hệ số ma sát trượt và bằng 0,1 đưa vật nặng đến vị trí lò xo dãn 18(cm) rồi thả nhẹ lấy g=10m/s2. Tổng quãng đường vật nặng đi được ?

Nhờ các thầy/các bạn giúp giải chi tiết, em cảm ơn nhiều!


Em đọc kĩ bài hướng dẫn trong link :
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5047.0
Nếu không hiểu điều nào thì post bài để hỏi !