Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vengefulspirit2611 trong 11:42:45 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7414Tiêu đề: 3 bài trong đề thi thử nhờ thầy và các bạn giúp em
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 11:42:45 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
1. Người ta cần truyền một công suất 900W đến một nơi tiêu thụ điện bằng một đường dây có điện trở R.Điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây là 220V.Biết điện áp hiệu dụng hai đầu nơi tiêu thụ là 180V và hệ số công suất của nơi tiêu thụ là 0,8.Điện trở R của đường dây là?
A. 20 ôm            B. 10 ôm              C. 6 ôm             D. 13 ôm


2. 1 máy biến thế lý tưởng N1=100 vòng, N2 = 50 vòng.Nối N1 với nguồn xoay chiều co Ú=200V.Cần Ù=15V thì cách làm đúng là?
A. Tăng cường độ dòng điện hiệu dụng ở N1 lên 3 lần
B. Tăng f của dòng điện lên 3 lần
C. Lấy trực tiếp ở 2 đầu N2
D. Cuộn nối tiếp cùng chiều với N2 100 vòng nữa


3. 1 máy phát điện xoay chiều mắc hình tam giác, hiệu điện thế mỗi pha Up = 120[tex]\sqrt{3}[/tex] V.Đưa dòng điện 3 pha này vào 1 động cơ điện xoay chiều mắc hình sao.Tìm Up mỗi động cơ
A. 120V           B. 120[tex]\sqrt{3}[/tex] V             C. 360V            D. 40[tex]\sqrt{3}[/tex] V


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài trong đề thi thử nhờ thầy và các bạn giúp em
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:12:40 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
1. Người ta cần truyền một công suất 900W đến một nơi tiêu thụ điện bằng một đường dây có điện trở R.Điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây là 220V.Biết điện áp hiệu dụng hai đầu nơi tiêu thụ là 180V và hệ số công suất của nơi tiêu thụ là 0,8.Điện trở R của đường dây là?
A. 20 ôm            B. 10 ôm              C. 6 ôm             D. 13 ôm
[tex]\Delta U=U_1-U_2=40[/tex]
[tex]P=P_r + P_{tt}[/tex]

[tex]==> P=\frac{\Delta U^2}{r}+U.\frac{\Delta U}{r}.cos(\varphi)[/tex]
[tex]==> 900=40^2/r + 180.(40/r).0,8[/tex]
[tex]==> r=8,1\Omega[/tex]
(Không biết sai chỗ nào xin các mem chỉ giúp)


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài trong đề thi thử nhờ thầy và các bạn giúp em
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:29:06 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
1. Người ta cần truyền một công suất 900W đến một nơi tiêu thụ điện bằng một đường dây có điện trở R.Điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây là 220V.Biết điện áp hiệu dụng hai đầu nơi tiêu thụ là 180V và hệ số công suất của nơi tiêu thụ là 0,8.Điện trở R của đường dây là?
A. 20 ôm            B. 10 ôm              C. 6 ôm             D. 13 ôm
[tex]\Delta U=U_1-U_2=40[/tex]
[tex]P=P_r + P_{tt}[/tex]

[tex]==> P=\frac{\Delta U^2}{r}+U.\frac{\Delta U}{r}.cos(\varphi)[/tex]
[tex]==> 900=40^2/r + 180.(40/r).0,8[/tex]
[tex]==> r=8,1\Omega[/tex]
(Không biết sai chỗ nào xin các mem chỉ giúp)

Gởi Triệu ! Theo tôi cách giải như sau :

+ Các điện áp không cùng pha nên đẳng thức [tex]\Delta U=U_1-U_2=40[/tex] không xảy ra

Áp dụng định lí hàm cos : [tex]U_2^{2} = U_1^{2} + \Delta U^{2} + 2U_1.\Delta U cos\varphi_1[/tex]

Thay số giải phương trình bậc hai ta có [tex] \Delta U[/tex]

Áp dụng định lí hàm sin : [tex]\frac{U_1}{sin\varphi_2} =\frac{U_2}{sin\varphi_1} \Rightarrow sin\varphi_2 \Rightarrow cos\varphi_2[/tex]

[tex]P = U_2Icos\varphi_2 \Rightarrow I = \frac{P}{U_2cos\varphi_2} [/tex]

suy ra R = [tex] \Delta U[/tex] /I
Tiêu đề: Trả lời: 3 bài trong đề thi thử nhờ thầy và các bạn giúp em
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 05:11:12 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012

Áp dụng định lí hàm cos : [tex]U_2^{2} = U_1^{2} + \Delta U^{2} + 2U_1.\Delta U cos\varphi_1[/tex]

em muốn hỏi là theo công thức này thì 0,8 là cos [tex]\varphi[/tex]1 đúng không ạ??Nhưng em nghĩ 0,8 là cos[tex]\varphi[/tex]2


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài trong đề thi thử nhờ thầy và các bạn giúp em
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:37:36 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
1. Người ta cần truyền một công suất 900W đến một nơi tiêu thụ điện bằng một đường dây có điện trở R.Điện áp hiệu dụng đưa lên đường dây là 220V.Biết điện áp hiệu dụng hai đầu nơi tiêu thụ là 180V và hệ số công suất của nơi tiêu thụ là 0,8.Điện trở R của đường dây là?
A. 20 ôm            B. 10 ôm              C. 6 ôm             D. 13 ôm
[tex]\Delta U=U_1-U_2=40[/tex]
[tex]P=P_r + P_{tt}[/tex]

[tex]==> P=\frac{\Delta U^2}{r}+U.\frac{\Delta U}{r}.cos(\varphi)[/tex]
[tex]==> 900=40^2/r + 180.(40/r).0,8[/tex]
[tex]==> r=8,1\Omega[/tex]
(Không biết sai chỗ nào xin các mem chỉ giúp)

Gởi Triệu ! Theo tôi cách giải như sau :

+ Các điện áp không cùng pha nên đẳng thức [tex]\Delta U=U_1-U_2=40[/tex] không xảy ra

Áp dụng định lí hàm cos : [tex]U_2^{2} = U_1^{2} + \Delta U^{2} + 2U_1.\Delta U cos\varphi_1[/tex]

Thay số giải phương trình bậc hai ta có [tex] \Delta U[/tex]

Áp dụng định lí hàm sin : [tex]\frac{U_1}{sin\varphi_2} =\frac{U_2}{sin\varphi_1} \Rightarrow sin\varphi_2 \Rightarrow cos\varphi_2[/tex]

[tex]P = U_2Icos\varphi_2 \Rightarrow I = \frac{P}{U_2cos\varphi_2} [/tex]

suy ra R = [tex] \Delta U[/tex] /I
Trieubeo ẩu ở chỗ mạch tiêu thụ có hệ số công suất < 1, chứ không phải 1