Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 10:24:06 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7411



Tiêu đề: BÀI TẬP TÁN SẮC ÁNH SÁNG KHÓ.CẦN GIẢI ĐÁP
Gửi bởi: huunam1993 trong 10:24:06 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
(http://i1061.photobucket.com/albums/t468/huunam1993/1212.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP TÁN SẮC ÁNH SÁNG KHÓ.CẦN GIẢI ĐÁP
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:49:12 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Hướng dẫn em như sau :
Với cùng một góc tới, thành phần đơn sắc nào ứng với chiết suất lớn nhất thì dễ xảy ra PXTP nhất . thành phần đơn sắc nào ứng với chiết suất nhỏ nhất thì khó xảy ra PXTP nhất .
Ta xét thành phần ứng với chiết suất [tex]\sqrt{2}[/tex]. Khi thành phần này bị PXTP thì tất cả các thành phần còn lại đều bị PXTP

Góc GHPXTP : [tex]sini_{gh} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow igh =45 [/tex]

Để thành phần xảy ra PXTP thì [tex]r'\geq i_{gh} \Rightarrow r = 60 - r' \leq 60 - 45 = 15[/tex]

Áp dụng công thức : [tex]sini = n sinr r \leq n sinr 15 \Rightarrow i[/tex]

Bấm máy tính suy ra i