Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 08:47:26 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7409Tiêu đề: nhờ mọi người giúp 1 câu con lắc đơn
Gửi bởi: santacrus trong 08:47:26 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Một con lắc đồng hồ được coi như một con lắc đơn có chu kì dao động T=2s, dao động tại nơi có g=10m/s^2. Biên độ dao động lúc đầu là 5 độ. Do chịu tác dụng của lực cản không đổi Fc=0,011(N) nên nó dao động tắt dần với chu kì 2s. Người ta dùng một pin có suất điện động 3V điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất quá trình bổ sung là 25%. Pin có điện lượng ban đầu 10^4(C).Hỏi đồng hồ chạy được bao lâu thì lại phải thay pin?
A.45 ngày    B.23 ngày    C.90 ngày   D.92 ngày
TRICH DE THAY BIEN.


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người giúp 1 câu con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:44:46 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Một con lắc đồng hồ được coi như một con lắc đơn có chu kì dao động T=2s, dao động tại nơi có g=10m/s^2. Biên độ dao động lúc đầu là 5 độ. Do chịu tác dụng của lực cản không đổi Fc=0,011(N) nên nó dao động tắt dần với chu kì 2s. Người ta dùng một pin có suất điện động 3V điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất quá trình bổ sung là 25%. Pin có điện lượng ban đầu 10^4(C).Hỏi đồng hồ chạy được bao lâu thì lại phải thay pin?
A.45 ngày    B.23 ngày    C.90 ngày   D.92 ngày
TRICH DE THAY BIEN.


Đề này có trong 40 bài của Bùi Gia Nội . Em xem thử phương pháp làm trong file đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người giúp 1 câu con lắc đơn
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:08:15 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Một con lắc đồng hồ được coi như một con lắc đơn có chu kì dao động T=2s, dao động tại nơi có g=10m/s^2. Biên độ dao động lúc đầu là 5 độ. Do chịu tác dụng của lực cản không đổi Fc=0,011(N) nên nó dao động tắt dần với chu kì 2s. Người ta dùng một pin có suất điện động 3V điện trở trong không đáng kể để bổ sung năng lượng cho con lắc với hiệu suất quá trình bổ sung là 25%. Pin có điện lượng ban đầu 10^4(C).Hỏi đồng hồ chạy được bao lâu thì lại phải thay pin?
A.45 ngày    B.23 ngày    C.90 ngày   D.92 ngày
TRICH DE THAY BIEN.
Bài này hình như tính bù 1/2 chu kỳ mới ra.

Độ giảm biên độ sau 1/2 chu kỳ : [tex]\Delta \alpha = 2F/mg ==> \alpha_1=\alpha_0-2F/mg[/tex]
Năng lượng mất sau 1/2 chu kỳ : [tex]\Delta E=1/2mgl(\alpha_o^2-\alpha^2)[/tex]
Năng lượng bù thực sự : [tex]\Delta E.100/25[/tex]
Năng lượng ban đầu E=Q.V
Thời gian thay phin : [tex]t=(E.T/2\Delta E)[/tex]