Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 09:02:31 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7405Tiêu đề: 2.hỏi bài máy biến thế
Gửi bởi: anhngoca1 trong 09:02:31 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Cho máy biến áp có tỉ số vòng giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng 10. Cuộn sơ cấp có điện trở R=30\Omega.Dòng điện hiệu và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 1A và 50V. Bỏ qua hao phí dòng Fuco. Mắc một vôn kế lý tưởng vào hai đầu cuộn thứ cấp khi đó số chỉ của vôn kế bằng:
A. 300 V.                    B. 400 V.                      C. 500 V.                 D. 250 V.

nhờ giúp đỡ.cám ơn trước nhé


Tiêu đề: Trả lời: 2.hỏi bài máy biến thế
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:35:35 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012

Cho máy biến áp có tỉ số vòng giữa cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng 10. Cuộn sơ cấp có điện trở R=30\Omega. Dòng điện hiệu và điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 1A và 50V. Bỏ qua hao phí dòng Fuco. Mắc một vôn kế lý tưởng vào hai đầu cuộn thứ cấp khi đó số chỉ của vôn kế bằng:
A. 300 V.                    B. 400 V.                      C. 500 V.                 D. 250 V.

nhờ giúp đỡ.cám ơn trước nhé


Xem bài giải ở đây nghen: Click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6725)


Tiêu đề: Trả lời: 2.hỏi bài máy biến thế
Gửi bởi: anhngoca1 trong 05:17:45 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
ta có:
U1^2 = UL^2 +UR^2 ->UL^2 = 50^2 - (IR)^2 = 50^2 - 30^2 = 1600 ->UL=40V
mà: UL/U2 = N1/N2 ->U2 = UL.N2/N1 = 40.10 = 400V
   em k hiểu chỗ dòng chữ màu đỏ, tại sao lại là UL/U2
vì theo em học sẽ có e1/e2=N1/N2  nếu điện trở ở các cuộn sơ cấp, thứ cấp bằng 0 thì có dc U1/U2=N1/N2 chứ tại sao lại là UL
  nhờ thầy giải thích.em cám ơn