Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mark_bk99 trong 07:22:18 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7400Tiêu đề: 3 bài điện nhờ mọi người giúp !
Gửi bởi: mark_bk99 trong 07:22:18 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Câu1.Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u=200cos100IIt V vào hai đầu của một mạch điện gồm R,L,C mắc nối tiếp,trong đó cuộn dây lí tưởng có độ tự cảm ZL=100 ôm  tụ điện có điện dung C biến đổi .Khi Zc=300 ôm thì dòng điện tức thời chạy trong mạch nhanh pha II/6 so với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch.Để công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng một nửa công suất cực đại thì điện dung C của tụ điện có giá trị là:
A.7,134 micoF              B.14,268 micoF              C.21,402micoF                D.31,847micoF

Câu2.Ăngten sử dụng một mạch dao động LC lí tưởng để thu sóng điện từ,trong đó cuộn dây có độ tự cảm L không thay đổi,còn tụ điện có điện dung C thay đổi được.Mỗi sóng điện từ đều tạo ra trong mạch dao động một suất điện động cảm ứng.Xem rằng các sóng điện từ có biên độ cảm ứng từ đều bằng nhau.Khi điện dung của tụ điện là C1=2.10-6F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng điện từ tạo ra là E1=4.10-6 V.Khi điện dung của tụ điện C2= 8.10-6 F thì suất điện động cảm ứng hiệu dụng do sóng điện từ tạo ra là
A .0,5 micoV           B.1micoV           C 1,5micoV          D 2micoV

Câu3.Một máy biến thế lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 100 vòng,cuộn thứ cấp gồm 300 vòng.Hai đầu của cuộn thứ cấp được mắc với hai đầu của mạch điện gồm R,L,C mắc nối tiếp ,trong đó R=40,cuộn dây lí tưởng có ZL=60,ZC=30,f=50Hz.Khi đó công suất tiêu thụ của mạch thứ cấp là 360W.Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là:
A.25V              B 50V                  C 75V                      D 100V


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài điện nhờ mọi người giúp !
Gửi bởi: ngok_9294 trong 07:58:01 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
. đặt vào 2 đầu đoạnh mạch RLC nối tiếp 1 hiệu điện thế xoay chiều 1 giá trị hiệu dụng ko đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các pần tử R,L,C đều = nhau và bàng 20V. khi tụ bị nối tắt thì hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu điẹn trở =?
mọi người giúp t vs ha.!
thaks!^^


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài điện nhờ mọi người giúp !
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:06:07 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
. đặt vào 2 đầu đoạnh mạch RLC nối tiếp 1 hiệu điện thế xoay chiều 1 giá trị hiệu dụng ko đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các pần tử R,L,C đều = nhau và bàng 20V. khi tụ bị nối tắt thì hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu điẹn trở =?
mọi người giúp t vs ha.!
thaks!^^

KHi Ur=Ul=Uc=20 thì U=20V
Khi nối tắt tụ C thì R và L không đổi  Ul'=Ur'
-->U=[tex]\sqrt{2}Ur'[/tex] -->Ur'=10[tex]\sqrt{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 3 bài điện nhờ mọi người giúp !
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:02:50 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Câu1.Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u=200cos100IIt V vào hai đầu của một mạch điện gồm R,L,C mắc nối tiếp,trong đó cuộn dây lí tưởng có độ tự cảm ZL=100 ôm  tụ điện có điện dung C biến đổi .Khi Zc=300 ôm thì dòng điện tức thời chạy trong mạch nhanh pha II/6 so với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch.Để công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng một nửa công suất cực đại thì điện dung C của tụ điện có giá trị là:
A.7,134 micoF              B.14,268 micoF              C.21,402micoF                D.31,847micoF


 ~O) C biến đổi để công suất cực đại: tương ứng với cộng hưởng điện: [tex]cos\varphi =1[/tex]

Công suất cực đại: [tex]P_{max}=RI_{max}^{2}[/tex]

 ~O) Để công suất bằng nửa công suất cực đại: [tex]P_{2}= RI_{1}^{2}[/tex] Suy ra được:

[tex]P_{2}= \frac{1}{2}P_{max}\Rightarrow cos\varphi _{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow tan\varphi _{2}= \frac{Z_{L}-Z_{C_{2}}}{R}=-1[/tex] (1)

 ~O) Đề cho:

[tex]\varphi _{1}=-\frac{\pi }{6}\Rightarrow tan \varphi _{1}= \frac{Z_{L}-Z_{C_{1}}}{R}==\frac{-\sqrt{3}}{3}[/tex] (2)

 ~O) Từ (1) và (2) suy ra: [tex]\frac{Z_{L}-Z_{C_{2}}}{Z_{L}-Z_{C_{1}}}= \sqrt{3}[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_{C_{2}}= \left(1-\sqrt{3} \right)Z_{L} + Z_{C_{1}}\sqrt{3}[/tex]

P/S: Thật ra còn trường hợp:

[tex]tan\varphi _{2}= \frac{Z_{L}-Z_{C_{2}}}{R}= 1[/tex]

Lúc này ra: [tex]Z_{C_{2}}= \left(1+\sqrt{3} \right)Z_{L} - Z_{C_{1}}\sqrt{3}\: < 0[/tex]

Nên loại nghiệm này.


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài điện nhờ mọi người giúp !
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:57:25 AM Ngày 03 Tháng Tư, 2012

Câu3.Một máy biến thế lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 100 vòng,cuộn thứ cấp gồm 300 vòng.Hai đầu của cuộn thứ cấp được mắc với hai đầu của mạch điện gồm R,L,C mắc nối tiếp ,trong đó R=40,cuộn dây lí tưởng có ZL=60,ZC=30,f=50Hz.Khi đó công suất tiêu thụ của mạch thứ cấp là 360W.Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp là:
A.25V              B 50V                  C 75V                      D 100V


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài điện nhờ mọi người giúp !
Gửi bởi: mark_bk99 trong 12:45:59 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012
Câu1.Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u=200cos100IIt V vào hai đầu của một mạch điện gồm R,L,C mắc nối tiếp,trong đó cuộn dây lí tưởng có độ tự cảm ZL=100 ôm  tụ điện có điện dung C biến đổi .Khi Zc=300 ôm thì dòng điện tức thời chạy trong mạch nhanh pha II/6 so với hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch.Để công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng một nửa công suất cực đại thì điện dung C của tụ điện có giá trị là:
A.7,134 micoF              B.14,268 micoF              C.21,402micoF                D.31,847micoF


 ~O) C biến đổi để công suất cực đại: tương ứng với cộng hưởng điện: [tex]cos\varphi =1[/tex]

Công suất cực đại: [tex]P_{max}=RI_{max}^{2}[/tex]

 ~O) Để công suất bằng nửa công suất cực đại: [tex]P_{2}= RI_{1}^{2}[/tex] Suy ra được:

[tex]P_{2}= \frac{1}{2}P_{max}\Rightarrow cos\varphi _{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow tan\varphi _{2}= \frac{Z_{L}-Z_{C_{2}}}{R}=-1[/tex] (1)

 ~O) Đề cho:

[tex]\varphi _{1}=-\frac{\pi }{6}\Rightarrow tan \varphi _{1}= \frac{Z_{L}-Z_{C_{1}}}{R}==\frac{-\sqrt{3}}{3}[/tex] (2)

 ~O) Từ (1) và (2) suy ra: [tex]\frac{Z_{L}-Z_{C_{2}}}{Z_{L}-Z_{C_{1}}}= \sqrt{3}[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_{C_{2}}= \left(1-\sqrt{3} \right)Z_{L} + Z_{C_{1}}\sqrt{3}[/tex]

P/S: Thật ra còn trường hợp:

[tex]tan\varphi _{2}= \frac{Z_{L}-Z_{C_{2}}}{R}= 1[/tex]

Lúc này ra: [tex]Z_{C_{2}}= \left(1+\sqrt{3} \right)Z_{L} - Z_{C_{1}}\sqrt{3}\: < 0[/tex]

Nên loại nghiệm này.
Sao P=1/2Pmax thì cos phi=căn2/2 vậy thầy , em ko hiểu chỗ đó.Thầy giúp em bài 2 lun ạ ^-^


Tiêu đề: Trả lời: 3 bài điện nhờ mọi người giúp !
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:54:51 PM Ngày 03 Tháng Tư, 2012

Sao P=1/2Pmax thì cos phi=căn2/2 vậy thầy , em ko hiểu chỗ đó.Thầy giúp em bài 2 lun ạ ^-^

Công suất của mạch : [tex]P = UI cos \varphi = \frac{U^{2}}{Z}cos\varphi  [/tex]

Công suất cực đại : [tex]P_{max} = \frac{U^{2}}{R} = 2 \frac{U^{2}}{Z}cos\varphi \Rightarrow cos^{2}\varphi = 1/2[/tex]