Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 01:59:53 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7386Tiêu đề: 2 bài lượng tử a/s cần giải đáp
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 01:59:53 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Hai bản cực A,B của một tụ điện phẳng làm bằng kim loại. Khoảng cách giữa hai bản là 4cm. Chiếu vào tâm O của bản A một bức xà đơn sắc thì vận tốc ban đầu cực đại của các e quang điện là 0,76.10^6(m/s). Đặt giữa hai bản A và B một hiệu điện thế UAB=4,55V. Khi các e quang điện trở lại bản A,điểm rơi cách O một đoạn xa nhất là:
A. 6,4cm    B. 2,5cm    C. 2,8cm    D. 2,9cm

Câu 2: Hai bản kim loại phẳng có độ dài 30cm đặt nằm ngang, song song cách nhau một khoảng 16cm. Giữa hai bản tụ có một hiệu điện thế 4,55V. Hướng một chùm hẹp các electron quang điện có vận tốc 10^6(m/s) theo phương ngang đi vào giữa hai bản tại điểm O cách đều 2 bản. Tính thời gian electron chuyển động trong tụ,
A. 100(ns)       B. 50(ns)      C. 25(ns)    D. 300(ns)

Mong các thầy giúp đỡ em, em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài lượng tử a/s cần giải đáp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 10:26:21 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Hai bản cực A,B của một tụ điện phẳng làm bằng kim loại. Khoảng cách giữa hai bản là 4cm. Chiếu vào tâm O của bản A một bức xà đơn sắc thì vận tốc ban đầu cực đại của các e quang điện là 0,76.10^6(m/s). Đặt giữa hai bản A và B một hiệu điện thế UAB=4,55V. Khi các e quang điện trở lại bản A,điểm rơi cách O một đoạn xa nhất là:
A. 6,4cm    B. 2,5cm    C. 2,8cm    D. 2,9cm


(http://nk6.upanh.com/b2.s24.d3/030e01ac682c660784f90f0a1311a3c3_42863716.1.jpg)

- [tex]y = v_{o}sin\alpha .t - \frac{eU}{2md}t^{2}[/tex]

- Khi e rơi vào A: y = 0 ==> [tex]t1 = \frac{mdv_{o}^{2}sin\alpha }{eU}[/tex]

- Tầm ném xa:  [tex]L = x_{t1} = v_{o}cos\alpha .t1 = \frac{mdv_{o}^{2}sin2\alpha }{eU}[/tex]

==> [tex]L_{max} = \frac{mdv_{o}^{2}}{eU} = 0,02888 m[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 2 bài lượng tử a/s cần giải đáp
Gửi bởi: ankenz trong 11:29:03 AM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Hai bản cực A,B của một tụ điện phẳng làm bằng kim loại. Khoảng cách giữa hai bản là 4cm. Chiếu vào tâm O của bản A một bức xà đơn sắc thì vận tốc ban đầu cực đại của các e quang điện là 0,76.10^6(m/s). Đặt giữa hai bản A và B một hiệu điện thế UAB=4,55V. Khi các e quang điện trở lại bản A,điểm rơi cách O một đoạn xa nhất là:
A. 6,4cm    B. 2,5cm    C. 2,8cm    D. 2,9cm


(http://nk6.upanh.com/b2.s24.d3/030e01ac682c660784f90f0a1311a3c3_42863716.1.jpg)

- [tex]y = v_{o}sin\alpha .t - \frac{eU}{2md}t^{2}[/tex]

- Khi e rơi vào A: y = 0 ==> [tex]t1 = \frac{mdv_{o}^{2}sin\alpha }{eU}[/tex]

- Tầm ném xa:  [tex]L = x_{t1} = v_{o}cos\alpha .t1 = \frac{mdv_{o}^{2}sin2\alpha }{eU}[/tex]

==> [tex]L_{max} = \frac{mdv_{o}^{2}}{eU} = 0,02888 m[/tex]


có cách giải nào khác không ạ


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài lượng tử a/s cần giải đáp
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 12:38:58 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Còn bài 2 nữa, mọi người giúp thêm đi. Cảm ơn nhiều!


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài lượng tử a/s cần giải đáp
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 12:46:10 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Câu 1: Hai bản cực A,B của một tụ điện phẳng làm bằng kim loại. Khoảng cách giữa hai bản là 4cm. Chiếu vào tâm O của bản A một bức xà đơn sắc thì vận tốc ban đầu cực đại của các e quang điện là 0,76.10^6(m/s). Đặt giữa hai bản A và B một hiệu điện thế UAB=4,55V. Khi các e quang điện trở lại bản A,điểm rơi cách O một đoạn xa nhất là:
A. 6,4cm    B. 2,5cm    C. 2,8cm    D. 2,9cm


(http://nk6.upanh.com/b2.s24.d3/030e01ac682c660784f90f0a1311a3c3_42863716.1.jpg)

- [tex]y = v_{o}sin\alpha .t - \frac{eU}{2md}t^{2}[/tex]

- Khi e rơi vào A: y = 0 ==> [tex]t1 = \frac{mdv_{o}^{2}sin\alpha }{eU}[/tex]

- Tầm ném xa:  [tex]L = x_{t1} = v_{o}cos\alpha .t1 = \frac{mdv_{o}^{2}sin2\alpha }{eU}[/tex]

==> [tex]L_{max} = \frac{mdv_{o}^{2}}{eU} = 0,02888 m[/tex]Mình không hiểu nhiều chỗ. VD: dòng đầu tiên, dựa vào đâu để đưa ra biểu thức đó; biểu thức tầm ném xa khai triển thế nào ra được như thế; không viết t1 mà viết t được không? Ai đó giải thích giùm đi.


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài lượng tử a/s cần giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:51:33 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012

Mình không hiểu nhiều chỗ. VD: dòng đầu tiên, dựa vào đâu để đưa ra biểu thức đó; biểu thức tầm ném xa khai triển thế nào ra được như thế; không viết t1 mà viết t được không? Ai đó giải thích giùm đi.


Đây là chuyển động ném xiên của lớp 10 thôi.

Chuyển động ném xiên (http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/216992)

[tex]t_{1}[/tex] là thời gian chuyển động của vật, còn muốn ký hiệu gì là tuỳ mình thôi.

Còn t trong phương trình y(t) thì chỉ là biến số.

Em nên xem kỹ lại chuyển động ném xiên ở link trên.


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài lượng tử a/s cần giải đáp
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 11:30:17 PM Ngày 02 Tháng Tư, 2012
Bài 2 làm thế nào mọi người? Cố gắng giúp em/


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài lượng tử a/s cần giải đáp
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 02:32:29 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Thầy ơi, bài 2 làm sao đây ??? giúp cho em.