Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: toana1k89 trong 11:03:09 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7385Tiêu đề: bài máy phát ba pha cần giúp đỡ
Gửi bởi: toana1k89 trong 11:03:09 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha 127 V và tần số f=50 Hz. Có ba máy thu giống nhau , mỗi máy có R=12 ôm và L=0,051H được mắc theo sơ đồ tam giác vào máy phát . Công suất mạch ngoài tiêu thụ là


Tiêu đề: Trả lời: bài máy phát ba pha cần giúp đỡ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:07:22 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha 127 V và tần số f=50 Hz. Có ba máy thu giống nhau , mỗi máy có R=12 ôm và L=0,051H được mắc theo sơ đồ tam giác vào máy phát . Công suất mạch ngoài tiêu thụ là
[tex]U_{pt}=U_{dt}=U_{dn}=\sqrt{3}U_{pn}=127\sqrt{3}V[/tex]
[tex]P=3\frac{U_{pt}^{2}}{Z^{2}}.R=4354,83[/tex]