Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: hvphong01 trong 02:35:35 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7375Tiêu đề: Bài hóa Hữu cơ nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: hvphong01 trong 02:35:35 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hidrocacbon A được 5 l hổn hợp khí và hơi có tỉ khối với H2 là 15,5. Tìm công thức cua A?


Tiêu đề: Trả lời: Bài hóa Hữu cơ nhờ mọi người giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:41:13 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hidrocacbon A được 5 l hổn hợp khí và hơi có tỉ khối với H2 là 15,5. Tìm công thức cua A?

1 (C2H2;A) --> 5( CO2;H2O)
"hổn hợp khí và hơi có tỉ khối với H2 là 15,5" => V H2O = V CO2
mà  C2H2 --> 2CO2 + H2O ( V CO2> V H2O)
=> khi đốt cháy A, V CO2 < V H2O (ankan)
=> A: CnH2n+2--> nCO2 + (n+1)H2O
dễ thấy để TM  V H2O = V CO2  thì V C2H2 = V CnH2n+2 =0,5 lít
"5 l hổn hợp khí" => 0,5*(3 + 2n +1) = 5 => n=3
hay A: C3H8