Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qquynh trong 12:43:38 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7372Tiêu đề: Bài tập về sóng ánh sáng,máy biến áp cần giúp đỡ!!
Gửi bởi: qquynh trong 12:43:38 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Mọi người giúp mình:
B1:Trong thí nghiem về giao thoa ánh sáng y-ang.nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có [tex]\lambda 1=0,6\mu m[/tex]
 thì trên màn quan sát thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm.nếu làm thí nghiệm với ánh sáng gồm 2 bức xạ có bước sóng  [tex]\lambda 1[/tex] và [tex]\lambda 2[/tex] thì người ta thấy từ 1 điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cung màu với vân sáng trung tâm và tại M là 1 trong 3 vân đó .biết M cách vân trung tâm 10,8mm,tính bươc sóng [tex]\lambda 2[/tex] ?

B2: một máy biến áp có số vòng dây của cuộn thứ cấp gấp 2 lần số vòng cuộn sơ cấp .cuộn sơ cấp có điện trở thuần R bằng 1/10 cảm kháng ZL dặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp điên áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200v .điện áp hiệu dung 2 đầu cuộn thứ cấp để hở là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng ánh sáng,máy biến áp cần giúp đỡ!!
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:50:14 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Mọi người giúp mình:
B1:Trong thí nghiem về giao thoa ánh sáng y-ang.nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có [tex]\lambda 1=0,6\mu m[/tex]
 thì trên màn quan sát thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng 9mm.nếu làm thí nghiệm với ánh sáng gồm 2 bức xạ có bước sóng  [tex]\lambda 1[/tex] và [tex]\lambda 2[/tex] thì người ta thấy từ 1 điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cung màu với vân sáng trung tâm và tại M là 1 trong 3 vân đó .biết M cách vân trung tâm 10,8mm,tính bươc sóng [tex]\lambda 2[/tex] ?

Bạn đánh cách câu ra cho dễ nhìn!

B1: Xem ở đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7117.msg33090#msg33090)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng ánh sáng,máy biến áp cần giúp đỡ!!
Gửi bởi: qquynh trong 09:00:12 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
Mọi người giúp mình bài 2 nữa nhé !


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng ánh sáng,máy biến áp cần giúp đỡ!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:11:26 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2012

B2: một máy biến áp có số vòng dây của cuộn thứ cấp gấp 2 lần số vòng cuộn sơ cấp .cuộn sơ cấp có điện trở thuần R bằng 1/10 cảm kháng ZL dặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp điên áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200v .điện áp hiệu dung 2 đầu cuộn thứ cấp để hở là bao nhiêu?


 ~O) Ở cuộn sơ cấp:

Tổng trở: [tex]Z = Z_{L}.\sqrt{\frac{101}{100}}[/tex]

Cường độ dòng điện: [tex]I = \frac{U_{1}}{Z}= \frac{200}{Z_{L}.\sqrt{\frac{101}{100}}}= \frac{2000}{Z_{L}\sqrt{101}} \: (A)[/tex]

Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm: [tex]U_{L}=I.Z_{L}= \frac{2000}{\sqrt{101}} \: (V)[/tex]

 ~O) Với máy biến áp:

[tex]\frac{U_{L}}{U_{2}}=\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{1}{2}\Rightarrow U_{2}=2U_{L}=398\: (V)[/tex]