Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhúy994 trong 11:05:04 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7368Tiêu đề: 2 câu trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: nhúy994 trong 11:05:04 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
1/Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ 2s và biên độ 10cm. Tại thời điểm t, lực hồi phục tác dụng lên vật có độ lớn F=0.148N và động lượng của vật lúc đó là p=0.0628 kgm/s. Khối lượng của vật là
A.250 g B. 150g  C. 100g D. 200g
2/ Trên một sợi dây không giãn hai đầu cố định, chiều dài L=90cm xuất hiện sóng dừng ổn định với 6 nút sóng bao gồm cả hai đầu dây. Biên độ dao động tại bụng sóng là A=2mm. Biên độ dao động tại vị trí cách một đầu dây 24 cm bằng bao nhiêu
A.2mm  B.1mm C.căn3 mm D. căn 2 mm


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:31:28 AM Ngày 01 Tháng Tư, 2012
1/Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ 2s và biên độ 10cm. Tại thời điểm t, lực hồi phục tác dụng lên vật có độ lớn F=0.148N và động lượng của vật lúc đó là p=0.0628 kgm/s. Khối lượng của vật là
A.250 g B. 150g  C. 100g D. 200g
2/ Trên một sợi dây không giãn hai đầu cố định, chiều dài L=90cm xuất hiện sóng dừng ổn định với 6 nút sóng bao gồm cả hai đầu dây. Biên độ dao động tại bụng sóng là A=2mm. Biên độ dao động tại vị trí cách một đầu dây 24 cm bằng bao nhiêu
A.2mm  B.1mm C.căn3 mm D. căn 2 mm

Lực hồi phục : [tex]F = ma = -m \omega ^{2}Acos ( \omega t + \varphi )[/tex]

Động lượng của vật : [tex]p = mv = -m \omega A sin( \omega t + \varphi )[/tex]

[tex]\left( \frac{F}{\omega}\right)^{2} + p^{2} = \left( m \omega A \right)^{2} \Rightarrow m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trong đề thi thử cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:42:17 AM Ngày 04 Tháng Tư, 2012

2/ Trên một sợi dây không giãn hai đầu cố định, chiều dài L=90cm xuất hiện sóng dừng ổn định với 6 nút sóng bao gồm cả hai đầu dây. Biên độ dao động tại bụng sóng là A=2mm. Biên độ dao động tại vị trí cách một đầu dây 24 cm bằng bao nhiêu
A.2mm  B.1mm C.căn3 mm D. căn 2 mm

6 nút sóng bao gồm cả hai đầu dây => có 5 bó sóng :

[tex]L = 5 \frac{\lambda }{2} \Rightarrow \lambda =36cm[/tex]

Điểm đang xét cách Đầu dây 24cm dao động với biên độ : [tex]A = A_{B}\left| sin\frac{2\pi d}{\lambda}\right| = 2\left| sin\frac{2\pi. 24}{36}\right| = \sqrt{3}mm[/tex]