Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ankenz trong 10:59:55 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7352Tiêu đề: 3 cấu lý nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: ankenz trong 10:59:55 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
xin các thầy trieubeo, điền quang, bạn mark hoặc yumi giải giùm mấy bài
(http://i.bocau.net/di-39SQ.jpg)
(http://i.bocau.net/di-V5C2.jpg)
(http://i.bocau.net/di-2VHY.jpg)
thank all


Tiêu đề: Trả lời: 3 cấu lý nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:11:39 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Năng lượng duy trì trong mạch để bù nhiệt tòa ra ==> công suất cung cấp là bù cho công suất tỏa nhiệt.
[tex]P=RI^2=\frac{R.Io^2}{2}=\frac{RU_o^2.C}{2.L}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 cấu lý nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:25:46 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Câu 3:
Hệ thống truyền tải trên 2 dây [tex]R=\rho.\frac{2l}{S}[/tex]
[tex]H=1-R\frac{P}{U^2.cos\varphi^2}[/tex]
(Bấm máy là xong)


Tiêu đề: Trả lời: 3 cấu lý nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:29:11 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Câu 32: Hướng dẫn
Em tính điện trở của dây dẫn: R=ro.2l/s
dòng điện chạy trên dây dẫn: I=P/UIcosphi
công suất hao phí trên dây: Php=I^2.R
phần trăm công suất hao phí: [Php/P].100%
hiệu suất truyền tải: H% =100% - [Php/P].100%


Tiêu đề: Trả lời: 3 cấu lý nhờ giúp đỡ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:50:31 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Câu 40:
Khi thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc a, thay cho gia tốc trọng trường g là g'=g-a. Khi vận tốc của con lắc bằng không, năng lượng của con lắc bằng thế năng và bằng : E=m(g- a)h (1)
Khi thang máy chưa chuyển động năng lượng của con lắc ở vị trí trên là Eo=mgh=150mJ (2)
Từ (1) và (2) suy ra : E=Eo- a.Eo/g ≈112 mJ