Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 07:33:36 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7346Tiêu đề: bài ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 07:33:36 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Câu 16: Dọi đồng thời hai ngọn đèn, 1 là bóng Neon có công suất cực lớn, đèn 2 là đèn phát sáng màu tím với cường độ sáng cực yếu. Khi đó cường độ dòng quang điện (nếu có) là i1 ( đèn Neon) và i2. Nhận xét gì về các giá trị đó
A. i1 > i2.   B. i1 = i2.   C. i1< i2.   D. i1 = 0, i2 khác 0.
nhờ mọi người giải giúp.cảm ơn nhé


Tiêu đề: Trả lời: bài ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:42:35 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Câu 16: Dọi đồng thời hai ngọn đèn, 1 là bóng Neon có công suất cực lớn, đèn 2 là đèn phát sáng màu tím với cường độ sáng cực yếu. Khi đó cường độ dòng quang điện (nếu có) là i1 ( đèn Neon) và i2. Nhận xét gì về các giá trị đó
A. i1 > i2.   B. i1 = i2.   C. i1< i2.   D. i1 = 0, i2 khác 0.
nhờ mọi người giải giúp.cảm ơn nhé

Theo ngulau thì đèn neon không gây ra được hiện tượng quang điện. nên chọn đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: bài ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 08:09:01 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Cho em hỏi: ánh sáng tím cũng thuộc phổ nhìn thấy, tức ánh sáng tím này có bước sóng bằng với bước sóng ánh sáng ở một phần của phổ ánh sáng trắng (của đèn neon) ==> chiếu cái nào thì cũng có ánh sáng tím đến tế bào quang điện vậy dựa vào đâu để kết luận đèn neon không gây ra hiện tượng quang điện hả thầy?


Tiêu đề: Trả lời: bài ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:44:55 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Cho em hỏi: ánh sáng tím cũng thuộc phổ nhìn thấy, tức ánh sáng tím này có bước sóng bằng với bước sóng ánh sáng ở một phần của phổ ánh sáng trắng (của đèn neon) ==> chiếu cái nào thì cũng có ánh sáng tím đến tế bào quang điện vậy dựa vào đâu để kết luận đèn neon không gây ra hiện tượng quang điện hả thầy?
Thực ra câu này rất khó biết, vì chưa biết giới hạn quang điện của catot.
Còn theo tài liệu thầy tìm hiểu được thì:

"ánh sáng đèn huỳnh quang là quang phổ vạch bước sóng ngắn nhất là 435nm, (không có màu tím) "


Tiêu đề: Trả lời: bài ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:48:22 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
vậy câu mà em hỏi đó, vẫn là đáp án D ạ


Tiêu đề: Trả lời: bài ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:50:30 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
vậy câu mà em hỏi đó, vẫn là đáp án D ạ

Theo thầy những câu hỏi thế này Bộ GD chẳng bao giờ ra. nên các em cũng đừng bận tâm!