Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 04:48:53 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7342Tiêu đề: Cần hỏi về cơ dao động
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 04:48:53 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Mọi người cho em hỏi [tex]A\geq \Delta l Fdhmax=K(\Delta l+A) Fdhmin=0[/tex]
                             [tex]A<\Delta l Fdhmax=K(\Delta l+A) Fdhmin=K(\Delta l-A)[/tex]
Với mỗi TH vị trị để Fdhmax và Fdhmin ở Vị trí nào?Tiêu đề: Trả lời: Cần hỏi về cơ dao động
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 05:00:32 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Mọi người cho em hỏi [tex]A\geq \Delta l Fdhmax=K(\Delta l+A) Fdhmin=0[/tex]
                             [tex]A<\Delta l Fdhmax=K(\Delta l+A) Fdhmin=K(\Delta l-A)[/tex]
Với mỗi TH vị trị để Fdhmax và Fdhmin ở Vị trí nào?

- Cả hai trường hợp Fmax đều ở vị trí thấp nhất của vật nặng.
- Fmin:
+ [tex]A\geq \Delta l --> Fdhmax=K(\Delta l+A) Fdhmin=0[/tex] Fmin ở vị trí lò xo không biến dạng
+ [tex]A<\Delta l --> Fdhmax=K(\Delta l+A) Fdhmin=K(\Delta l-A)[/tex] Fmin khi vật nặng ở VT cao nhất