Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 02:52:18 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7338Tiêu đề: Tính diện tích tam giác
Gửi bởi: Alexman113 trong 02:52:18 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Trong mặt phẳng [tex]Oxy[/tex] cho tam giác [tex]ABC[/tex] có đỉnh [tex]A(1; 2)[/tex], đường phân giác trong và trung tuyến kẻ từ đỉnh [tex]B[/tex] có phương trình lần lượt là [tex](BE): 2x-y+5=0[/tex] và [tex](BM):7x-y+15=0[/tex]. Tính diện tích [tex]\Delta ABC[/tex].
Anh chị nào có thể xin chỉ em cách ngắn nhất ạ (lớp 10). Em xin cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Tính diện tích tam giác
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:07:59 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Bài này tên quá dài, nên thầy sửa lại, em nên xem quy định 1 về việc đặt tên topic.

Nguyên tắc đặt tên: ngắn gọn, rõ ràng, chính xác.


Tiêu đề: Trả lời: Tính diện tích tam giác
Gửi bởi: Alexman113 trong 03:41:36 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Thầy giúp em với bài này đi ạ


Tiêu đề: Trả lời: Tính diện tích tam giác
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 04:28:28 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
_Bài tính diện tích này bạn sẽ chuyển thành tìm tọa độ 3 đỉnh A,B,C
_Lập Pt AB qua 2 điểm A,B .Tính độ dài AB
_chiều cao băng khoảng cách tử C --> AB
Tìm đỉnh như sau:
Tìm B băng tương giao của BM và BE(Giải HPT) --> B
Tìm C
Bạn vẽ AH vuông góc BE ,AH cắt BC tại H,AH cắt BE tại H'
cho ta tam giác cân ABH ==> H' là trung điểm AH'
Bạn tìm H' bằng cách Tương giao BE và AH' (Giải HPT) Từ đó ==> H
G/S C(a;b)
BẠn Lập PT BH THay tạo độ C vào cho ta 1 PT
Bạn Lập PT tiếp theo bằng cách tính tọa đọ trung điểm M theo A và C rồi thay vào Pt BM cho Ta phương trình 2
Giải hệ 2 pt trên cho ta điểm C