Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 02:27:25 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7335Tiêu đề: giúp bài lí hạt nhân
Gửi bởi: anhngoca1 trong 02:27:25 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Câu 4: lúc đầu có 5000 nguyên tử Mo bị phân rã theo phương trình
 Mo(A=42, Z=101)    -->    Tc(A=43,Z=101)   -->    Ru(A=44,Z=101)
Các quá trình phân rã xảy ra đồng thời. Chu kì bán rã Mo là 14,6 phút, của Tc là 14,3 phút. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử Mo, Tc, Ru sau 14,6 phút
A. 2500, 1720, 780    B. 2500, 1200, 1300    C. 2500, 1500, 1000    D. 2500, 1800, 700

nhờ mọi người giải giùm lí hạt nhân


Tiêu đề: Trả lời: giúp bài lí hạt nhân
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:28:40 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Câu 4: lúc đầu có 5000 nguyên tử Mo bị phân rã theo phương trình
 Mo(A=42, Z=101)    -->    Tc(A=43,Z=101)   -->    Ru(A=44,Z=101)
Các quá trình phân rã xảy ra đồng thời. Chu kì bán rã Mo là 14,6 phút, của Tc là 14,3 phút. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử Mo, Tc, Ru sau 14,6 phút
A. 2500, 1720, 780    B. 2500, 1200, 1300    C. 2500, 1500, 1000    D. 2500, 1800, 700

Em xem bài giải ở hình dưới nhé!


Tiêu đề: Trả lời: giúp bài lí hạt nhân
Gửi bởi: anhngoca1 trong 07:42:08 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
em không hiểu công thức tính số nguyên tử To
có thể giải thích rõ hơn dc k ạ


Tiêu đề: Trả lời: giúp bài lí hạt nhân
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 07:46:48 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
em không hiểu công thức tính số nguyên tử To
có thể giải thích rõ hơn dc k ạ
Đây là dạng bài thuộc họ phóng xạ, nên em có thể xem tài liệu bên hóa học, hoặc cuốn sách" Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý tập 6 của thầy Khiết". Thầy đánh công thức không được nên nhác lắm


Tiêu đề: Trả lời: giúp bài lí hạt nhân
Gửi bởi: anhngoca1 trong 07:56:11 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
vậy ai khác có thể giúp em với, em k thể tìm dc quyển sách đó


Tiêu đề: Trả lời: giúp bài lí hạt nhân
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:01:15 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
vậy ai khác có thể giúp em với, em k thể tìm dc quyển sách đó

Em không có thì em tự chứng minh lấy cũng được:
Em nhớ rằng số hạt nhân Tc tạo ra bằng số hạt nhân Mo phân rã, tuy nhiên nó xảy ra đồng thồi. Từ đó em chứng minh ra công thức đó.


Tiêu đề: Trả lời: giúp bài lí hạt nhân
Gửi bởi: anhngoca1 trong 08:13:58 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
em nghĩ thế này,thầy giúp em chỉ ra chỗ sai
sau 1 chuu kì ,còn 2500 hạt Mo
và có dc 2500 hạt Tc,nhưng Tc bị phân rã, số hạt nhân Tc còn lại là 2500:(2^(t/T)) với T=14,3 là chu kì, t=14,6.
=>còn lại 1232 hạt Tc .
số  hạt Ru tạo ra  2500-1232=1268
em k biết sai ở đâu


Tiêu đề: Trả lời: giúp bài lí hạt nhân
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:25:21 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
em nghĩ thế này,thầy giúp em chỉ ra chỗ sai
sau 1 chuu kì ,còn 2500 hạt Mo
và có dc 2500 hạt Tc,nhưng Tc bị phân rã, số hạt nhân Tc còn lại là 2500:(2^(t/T)) với T=14,3 là chu kì, t=14,6.
=>còn lại 1232 hạt Tc .
số  hạt Ru tạo ra  2500-1232=1268
em k biết sai ở đâu

Em sai ở chỗ về cách hiểu thời gian. Em làm như vậy thì các hạt nhân bị phóng xạ không xảy ra đồng thời mất rồi.


Tiêu đề: Trả lời: giúp bài lí hạt nhân
Gửi bởi: anhngoca1 trong 09:26:54 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
nếu đồng thời thì phải như thế nào hả thầy,thầy nói quy trình thôi,k cần đánh công thức toán đâu