Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 12:16:59 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7330Tiêu đề: Giúp em 1 bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 12:16:59 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Đoạn mạch AM chứa cuộn dây không thuần cảm có [tex]Z_{L_{0}} = 50\sqrt{2}\Omega[/tex] và [tex]r_{0}=100\Omega[/tex] được mắc nối tiếp với đoạn mạch MB chứa hộp kín X. Biết [tex]U_{AB} = U_{0}cos\left(\omega t + \varphi \right)(V)[/tex]. Tại thời điểm t1 thì thấy điện áp trên đoạn AM cực đại, tại thời điểm t2 = t1 + T/6 thì thấy điện áp trên đoạn MB cực đại.
Hộp kín X chứa:
A. L và C
B. R và C
C. R và L
D. R

Câu 2: Có 4 nguồn sóng cơ kết hợp đặt tại các đỉnh của hình vuông ABCD cạch a= 20 cm.Phương trình sóng lần lượt là:
[tex]u_{A}=3cos\left(40\pi t \right)cm[/tex];   [tex]u_{B}=4cos\left<40\pi t+\frac{\pi }{2} \right>cm[/tex];

[tex]u_{C}=4cos\left(40\pi t-\pi \right)cm[/tex];  [tex]u_{D}=3cos\left<40\pi t+\frac{\pi }{3} \right>cm[/tex]
Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là như nhau và v= 20 cm/s. Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại và cực tiểu trên các cạch của hình chữ nhật ABCD?

Mong được giúp, em cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em 1 bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:53:32 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Câu 1: Đoạn mạch AM chứa cuộn dây không thuần cảm có [tex]Z_{L_{0}} = 50\sqrt{2}\Omega[/tex] và [tex]r_{0}=100\Omega[/tex] được mắc nối tiếp với đoạn mạch MB chứa hộp kín X. Biết [tex]U_{AB} = U_{0}cos\left(\omega t + \varphi \right)(V)[/tex]. Tại thời điểm t1 thì thấy điện áp trên đoạn AM cực đại, tại thời điểm t2 = t1 + T/6 thì thấy điện áp trên đoạn MB cực đại.
Hộp kín X chứa:
A. L và C
B. R và C
C. R và L
D. R


[tex]U_{AM}[/tex] nhanh pha hơn [tex]U_{MB}[/tex] [tex]\frac{T}{6}\Leftrightarrow \varphi =60^0[/tex]
mà [tex]U_{AM}[/tex] nhanh pha hơn i góc [tex]\varphi_1 , tan\varphi _1=\frac{Zl}{r}== 35,26^0[/tex]
vẽ giảng đồ véc tơ thấy [tex]U_X[/tex] phải chếch xuống dưới mới thỏa mãn 2 ĐK trên. --> X chứa C & R
Tiêu đề: Trả lời: Giúp em 1 bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 01:23:55 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Ghi thiếu cái tiêu đề rùi, mọi người giúp em thêm câu 2 nhé!


Tiêu đề: Bài 2 làm thế nào xin giúp???
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 05:29:07 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Các thầy giúp em bài 2, em xin giúp bài đó nhiều lần rồi. Ai biết thì chỉ cho em.


Tiêu đề: Trả lời: Bài 2 làm thế nào xin giúp???
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:24:35 AM Ngày 05 Tháng Tư, 2012
Các thầy giúp em bài 2, em xin giúp bài đó nhiều lần rồi. Ai biết thì chỉ cho em.

Bài này giải chính xác rất dài - Vì còn biện luận nhiều trường hợp có thể xảy ra rồi so sánh !

Em đang nghiên cứu để giảng dạy vật lí hay để thi ĐH ? Nếu để thi , thầy khuyên em quên bài này đi