Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 09:28:10 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7326Tiêu đề: Bài toán điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 09:28:10 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
1, Một mạch điện xoay chiều gồm RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f=50hz.Biết R=100 ôm, cuôn dây có độ tự cảm L=1/pi (H),điện trở r.Tụ điện có điện dung C=10^-4/2pi (F) .Biết điện áp giữa hai đầu mạch trễ pha pi/2 so với điện áp giữa hai đầu cuộn dây khi đó giá trị của r là :
A.100 ôm B.50 ôm C.50 căn 2 ôm  D.200 ôm

2,Giữa 2 đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng Zc và điện trở thuần mắc nối tiếp có một điện áp u=Uocos(wt) (v) luôn ổn định .Ý nào sau đây là sai ?
A.Tổng trở Z của đoạn mạch được xác định bởi Zc^2=Z^2-R^2.
B.Công suất tiêu thụ của đoạn mạch không phụ thuộc Zc vì tụ không tiêu thụ điện năng.
C.Dòng điện nhanh pha 0,5pi so với điện áp giữa hai bản tụ điện.
D.Điện áp u chậm pha hơn dòng điện qua tụ điện.Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:09:59 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012


2,Giữa 2 đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng Zc và điện trở thuần mắc nối tiếp có một điện áp u=Uocos(wt) (v) luôn ổn định .Ý nào sau đây là sai ?
A.Tổng trở Z của đoạn mạch được xác định bởi Zc^2=Z^2-R^2.
B.Công suất tiêu thụ của đoạn mạch không phụ thuộc Zc vì tụ không tiêu thụ điện năng.
C.Dòng điện nhanh pha 0,5pi so với điện áp giữa hai bản tụ điện.
D.Điện áp u chậm pha hơn dòng điện qua tụ điện.Đ.án B.
công suất [tex]P=I^2R=\frac{U^2R}{Z^2}=\frac{U^2R}{R^2 +Z_{c}^{2}} \in Zc[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán điện xoay chiều cần giải đáp.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:19:03 PM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
1, Một mạch điện xoay chiều gồm RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f=50hz.Biết R=100 ôm, cuôn dây có độ tự cảm L=1/pi (H),điện trở r.Tụ điện có điện dung C=10^-4/2pi (F) .Biết điện áp giữa hai đầu mạch trễ pha pi/2 so với điện áp giữa hai đầu cuộn dây khi đó giá trị của r là :
A.100 ôm B.50 ôm C.50 căn 2 ôm  D.200 ôm
[tex]R=100\Omega[/tex]
[tex]Z_L=100\Omega[/tex]
[tex]Z_C=200\Omega[/tex]
[tex]U_{AB}\perp U_{Lr}\Leftrightarrow tan\varphi _{AB}tan\varphi _{Lr}=-1[/tex]

[tex]Z_L(Z_L-Z_C)= -r(R+r) \Rightarrow r=50(\sqrt{5}-1)\Omega[/tex]

bài này em k biết mình sai ở đâu nên mong th, cô và anh chị chỉ bảo giúp ạ. ^^