Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Cuồng Phong trong 03:29:58 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7322Tiêu đề: Vấn đề lượng tử a/s cần thống nhất
Gửi bởi: Cuồng Phong trong 03:29:58 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Đây là nội dung trong file: vấn đề không phải ai cũng biết - Thầy Phạm Văn Hải - dethi.violet.vn.
Em xin phép được post bài của thầy lên Diễn đàn Thư viện Vật lý.
Mong các thầy cô, các bạn giải đáp!
------------------------------------------------------------------
"Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái dừng mà electron chuyển động trên quỹ đạo O. Tính số vạch quang phổ mà nguyên tử có thế phát ra tối đa khi chuyển về các trạng thái có năng lượng thấp hơn.
A. 9 vạch.      B. 3 vạch.      C. 4 vạch.      D. 10 vạch.

Xin ý kiến các thầy cô về 1 bài toán nhiều thông tin lẫn lộn

Nếu nguyên tử đáp án là n-1 vạch đáp số là 4

Đám khí hiđrô chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái dừng mà electron chuyển động trên quỹ đạo O. Tính số vạch quang phổ mà nguyên tử có thế phát ra khi chuyển về các trạng thái có năng lượng thấp hơn.
A. 9 vạch.      B. 3 vạch.      C. 4 vạch.      D. 10 vạch.
 
Có nhiều đáp án là  [tex]\frac{n(n-1)}{2}=10[/tex]

Có nhiều đáp án là [tex]\frac{n(n-1)}{2}-1=9[/tex]   10 vạch Trừ 1 vạch từ 5 về 4 không tính

1 khái niệm khác cũng cần thông nhất là kích thích bằng photon và kích thích bằng (e)

VD5: Có bao nhiêu vạch quang phổ xuất hiện khi kích thích nguyên tử H ở trạng thái cơ bản với năng lượng kích thích 12,5(eV).
A. 3 vạch       B. 4 vạch    C. 5 vạch       D. không có 

A.   Nếu là 1 đám khí thì sao
B.   Nếu là 1 nguyên tử H thì sao
C.   Nếu là bắn phá băng (e) thì sao
D.   Nếu là kích thích băng photon thì sao


Rất hân hạnh được các thầy cô đóng góp ý kiến."


Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề lượng tử a/s cần thống nhất
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:09:26 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Nếu chỉ một nguyên tử H bị kích thích thì khi chuyển xuống trạng thái cơ bản  nó chỉ có duy nhất một cách chuyển !

Nếu là một đám khí H  bị kích thích thì khi chuyển xuống trạng thái cơ bản chúng có thể có mọi cách chuyển


Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề lượng tử a/s cần thống nhất
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 07:30:22 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Nếu chỉ một nguyên tử H bị kích thích thì khi chuyển xuống trạng thái cơ bản  nó chỉ có duy nhất một cách chuyển !

Nếu là một đám khí H  bị kích thích thì khi chuyển xuống trạng thái cơ bản chúng có thể có mọi cách chuyển

Em đọc SGK cơ bản thấy:
 
 Các trạng thái kích thích có năng lượng càng cao thì ứng với bán kính quỹ đạo cua e càng lớn và trạng thái đó kém bền vững. Thời gian sống trên trung bình của các nguyên tử trong trạng thái kích thích rất ngắn (chỉ cỡ 10^-8s). Sau đó nó chuyển dần về các trạng thái có năng lượng thấp hơn, và cuối cùng về trạng thái cơ bản.

Vậy sao nguyên tử H2 ko chuyển dần trạng thái mà chuyển thẳng xuống trạng thái cơ bản luôn vậy thầy?


Tiêu đề: Trả lời: Vấn đề lượng tử a/s cần thống nhất
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:31:55 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
Nếu chỉ một nguyên tử H bị kích thích thì khi chuyển xuống trạng thái cơ bản   nó chỉ có duy nhất một cách chuyển !

Nếu là một đám khí H  bị kích thích thì khi chuyển xuống trạng thái cơ bản chúng có thể có mọi cách chuyển

Em đọc SGK cơ bản thấy:
 
 Các trạng thái kích thích có năng lượng càng cao thì ứng với bán kính quỹ đạo cua e càng lớn và trạng thái đó kém bền vững. Thời gian sống trên trung bình của các nguyên tử trong trạng thái kích thích rất ngắn (chỉ cỡ 10^-8s). Sau đó nó chuyển dần về các trạng thái có năng lượng thấp hơn, và cuối cùng về trạng thái cơ bản.

Vậy sao nguyên tử H2 ko chuyển dần trạng thái mà chuyển thẳng xuống trạng thái cơ bản luôn vậy thầy?

Việc chuyển xuống trạng thái có năng lượng thấp hơn nhất định nào đó ( chẳng hạn E 2 ) mang tính xác suất !

Còn ý : một nguyên tử chỉ có một cách duy nhất chuyển hiểu theo ý : nếu từ E 5 chẳng hạn nguyên tử chuyển xuống trực tiếp E 2 rồi thì nguyên tử này không thể phát ra bức xạ thuộc dãy Pashen nữa !
Còn về vấn đề xác suất chuyển trạng thái cụ thể như thế nào tôi cũng chưa rõ . Đây thuộc về chuyên nghành VL Quang phổ !