Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 11:20:44 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7320Tiêu đề: Bài Cơ dao động cần giải đáp.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 11:20:44 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
1, 1 chất điểm dđđh x=10cos(2pi.t+pi/3) (cm)
a,Tìm vận tốc trung bình cực đại và vận tốc cực đại khi vật đi được quãng đường S=A trong 1 chu kỳ.
b,Tìm thời gian cực đại khi vật đi được quãng đường S=A trong 1 chu kỳ.

2,Cho em hỏi luôn khi viết PTDĐ ĐH thì mình có thể tự chọn chiều dương không hay là đề phải cho ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài Cơ dao động cần giải đáp.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:11:07 AM Ngày 31 Tháng Ba, 2012
1, 1 chất điểm dđđh x=10cos(2pi.t+pi/3) (cm)
a,Tìm vận tốc trung bình cực đại và vận tốc cực đại khi vật đi được quãng đường S=A trong 1 chu kỳ.
b,Tìm thời gian cực đại khi vật đi được quãng đường S=A trong 1 chu kỳ.

2,Cho em hỏi luôn khi viết PTDĐ ĐH thì mình có thể tự chọn chiều dương không hay là đề phải cho ?
HD:
a/Vận tốc trung bình nên chỉnh lại tốc độ trung bình : [tex]v=\frac{A}{t}[/tex]
để v lớn nhất thì [tex]t_{min}[/tex] (đi nhanh) khi đi quãng đường S=A ==> vật đi đối xứng qua VTCB ==> vật đi từ A/2 đến -A/2 hết thời gian T/6 ==> [tex]v_{max}=6A/T[/tex]
b/ Ngược câu trên : [tex]t_{max}[/tex] khi đi chậm ==> đi từ A/2 đến A rồi quay về A/2 ==> thời gian đi là T/3
(Viết PT DĐĐH tùy vào bài toán chọn cho ta, nếu bài toán không chọn ta phải tự chọn chiều theo ý mình)