Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quydothanhmu trong 09:17:00 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7311Tiêu đề: Giúp em bài sóng cơ!
Gửi bởi: quydothanhmu trong 09:17:00 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Cho 2 nguồn S1 S2 dao động có [tex]U_{S1}=-U_{S2}=4cos40\pi t[/tex]. Tốc độ truyền sóng v=1,2m/s, [tex]S_1S_2=24cm.[/tex] Tính số điểm dao động với biên độ 4cm trên [tex]S_1S_2[/tex] và điểm gần S1 nhất cách S1 một khoảng là bn?
Đáp án là: 16 điểm, điểm gần nhất là 0,5cm.
Mọi người giúp em nha, em cảm ơn :)!
Tiêu đề: Trả lời: Giúp em bài sóng cơ!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:35:45 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Cho 2 nguồn S1 S2 dao động có [tex]U_{S1}=-U_{S2}=4cos40\pi t[/tex]. Tốc độ truyền sóng v=1,2m/s, [tex]S_1S_2=24cm.[/tex] Tính số điểm dao động với biên độ 4cm trên [tex]S_1S_2[/tex] và điểm gần S1 nhất cách S1 một khoảng là bn?
Đáp án là: 16 điểm, điểm gần nhất là 0,5cm.
Mọi người giúp em nha, em cảm ơn :)!Đây chính là hai nguồn ngược pha( chính giữa S1S2 là cực tiểu)
lamda = v/f =1,2/20=0,06m=6cm ->lamda/2=3cm
số khoảng lamda/2 trên S1S2 là: 24/3=8cm
Vẽ hình ra thì trên một bó sóng có 2 điểm dao động với biên độ là 4cm. vậy số điểm đó là: 8.2=16.
Điểm gần nhất cách nguồn là: lamda/12=0,5cm