Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: huunam1993 trong 08:45:12 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7309Tiêu đề: Bài tập sóng ánh sáng cần được giải đáp
Gửi bởi: huunam1993 trong 08:45:12 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Bài 1.Một lăng kính có góc chiết quang A = 60*,có chiết suất với ánh sáng trắng biến thiên từ [tex]\sqrt{2}[/tex] đến [tex]\sqrt{3}[/tex] .Chiếu vào mặt bên AB của lăng kính một chùm sáng trắng hẹp.Góc tới i tới mặt bên AB phải thỏa mãn điều kiện gì để không có tia nào trong chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên AC.
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng ánh sáng cần được giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:53:14 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Bài 1.Một lăng kính có góc chiết quang A = 60*,có chiết suất với ánh sáng trắng biến thiên từ [tex]\sqrt{2}[/tex] đến [tex]\sqrt{3}[/tex] .Chiếu vào mặt bên AB của lăng kính một chùm sáng trắng hẹp.Góc tới i tới mặt bên AB phải thỏa mãn điều kiện gì để không có tia nào trong chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên AC.ĐK để k có tia nào ló ra khỏi mặt AC là tia có chiết suất với lăng kính là [tex]\sqrt{2}[/tex] ló ra đc. ở bài này ta chỉ cần xét điều kiện để tia  [tex]\sqrt{2}[/tex] không ló ra được


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng ánh sáng cần được giải đáp
Gửi bởi: huunam1993 trong 09:01:36 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Bạn giaỉ thích cụ thể giúp t được không.không hiêu!