Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ankenz trong 07:42:24 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7306Tiêu đề: mấy bài lý điện xoay chiều cần được giải đáp
Gửi bởi: ankenz trong 07:42:24 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Nhờ thầy cô, các bạn giải giúp mấy bài lý:
(http://i.bocau.net/di-F7ZC.jpg)
(http://i.bocau.net/di-MUW0.jpg)
(http://i.bocau.net/di-AMDQ.jpg)
(http://i.bocau.net/di-6YJP.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài lý điện xoay chiều cần được giải đáp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:28:07 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Câu2.Khi Ulmax thì U và Urc vuông góc với nhau <--> Ulmax2=U2 +Urc2(1)
Mà U2 =Ur2 +(Ul-Uc)2(2)
Từ đó -->Ul2-UlUc -U2=0<-->Ul=300V


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài lý điện xoay chiều cần được giải đáp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 08:49:33 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Câu2.
TA có Zc=200,Zl=100
Url lệch pha II/2 với Urc -->Zl/R .Zc/R =1 <-->R2=Zl.Zc -->R=100căn2


Câu3.
Khi mắc nt tụ C với L1 thì lamda1=90m 
L1=[tex]L1=\frac{lamda1^{2}}{4II^{2}cC}[/tex]

Khi mắc nt Tụ C với L2 thì lamda2=120m
[tex]L2=\frac{lamda2^{2}}{4II^{2}cC}[/tex]

Khi mắc nt tụ C với L1 và L2 nối tiếp thì L=L1+L2
-->lamda 2= lamda12 +lamda22 ->lamda=150m


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài lý điện xoay chiều cần được giải đáp
Gửi bởi: Điền Quang trong 08:50:18 PM Ngày 30 Tháng Ba, 2012
Câu 17: Bài này hỏi nhiều trên Forum rồi, bạn xem link:

Click vào đây để xem (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6159)